Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe - strona 1 Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe - strona 2 Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe - strona 3

Fragment notatki:


Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe "Negocjacje stanowią proces w zasadzie dwustronnego (czasem trójstronnego) komunikowania się stron, których interesy są przynajmniej częściowo rozbieżne, w celu osiągnięcia porozumienia." Rola negocjacji we współczesnym świecie    W ostatnich latach w naszym kraju wzrosło znacznie zainteresowanie negocjacjami. Wielką popularność zdobyły nowe obszary badań i działań praktycznych, w których kładzie się nacisk na zdobywanie wiedzy o tym, jak skutecznie zawierać porozu­mienie w różnorakich konfliktach personalnych, społecznych oraz jak doprowadzać do zawierania satysfakcjonujących transakcji handlowych, kontaktów miedzy pod­miotami gospodarczymi. Negocjujemy na rozmaitych poziomach życia społecznego począwszy od stosunków interpersonalnych, kierowania zespołami ludz­kimi, poprzez wszelkie kontakty międzyorganizacyjne (kooperacja, handel, stosunki miedzy małymi i wielkimi grupami społecznymi), aż po poziom negocjacji międzynarodowych (stosunków dyplomatycznych, kontaktów między państwami). Negocjacje są pewną metodą rozwiązywania konfliktów i sporów, które są nieustan­nie obecne w naszym życiu. Każda jednostka, pełniąc liczne role społeczne, jest uwikłana w stosunki z innymi ludźmi. Rodzina, pracownicy, przedsiębiorstwa, koa­licje, całe społeczeństwa i państwa muszą ze sobą współistnieć, by realizować swoje cele, oczekiwania, dążenia. Takie współistnienie wiąże się jednak nierozerwalnie z konfliktem, kiedy jednostka czy dana grupa społeczna staje wobec sytuacji, w której realizacja interesów obu stron wydaje się niemożliwa. Termin „negocjacje” ma swój łaciński źródłosłów i pochodzi od słowa negotium co oznacza interes. Obecnie powszechnie przyjęte jest definiowanie negocjacji jako „procesu komu­nikowania się stron, gdy oczekują one, że porozumienie może zapewnić większe korzyści, niż działanie bez porozumienia (na własną rękę czy wbrew sobie nawza­jem)”. Negocjacje są próbą pogodzenia sprzecznych interesów, potrzeb, idei. Są nastawione na współpracę i wszelkie reguły postępowania negocjacyjnego zakładają odrzucenie destrukcyjnej walki na rzecz poszukiwania wspólnego obszaru interesów mogącego być podstawą do trwałego nawiązania kontaktów. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że negocjacje nie są ani walką, w której trzeba odnieść zwycięstwo, ani towarzyskim spotkaniem, podczas którego można wymienić poglądy. To bardzo trudny, skompli­kowany proces podejmowania decyzji, w którym partnerzy muszą starać się do­prowadzić do tego, aby strony podjęły wspólnie decyzję umożliwiającą realizację przynajmniej części interesów. Negocjacje są pewną alternatywą w rozwiązywaniu konfliktów dla wyniszczającej wszystkich walki, są pewną odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób ludzie mogą skutecznie przezwyciężać dzielące ich różnice.

(…)

… naszych oczekiwań, ale praktyka pokazuje że prawdziwych negocjatorów jest niewielu, natomiast wielu jest tych, którzy nad rzetelne przygotowanie przedkładają machanie szablami.
Negocjacje - to także sztuka podejmowania ryzyka, gdyż bez ryzyka negocjacje stają się zwykłym targowaniem się. Tymczasem - jak twierdzą psychologowie - większość ludzi boi się ryzyka. Ludzie analizując sytuację zastanawiają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz