Negatywne konsekwencje - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negatywne konsekwencje -  omówienie. - strona 1

Fragment notatki:

NEGATYWNE KONSEKWENCJE Konflikty mogą wprowadzić atmosferę napięcia i niepokoju w stosunki międzyludzkie w organizacji, dezorganizować pracę, spóźniać wykonywanie zadań, obniżać jakość pracy. Pracownicy, zarówno pojedynczo jak i grupowo ponoszą materialne i niematerialne koszty z tytułu niepotrzebnych lub nierozwiązanych konfliktów. Niekorzystne konsekwencje konfliktu występują najczęściej w sytuacji przedłużającego się, wyniszczającego pracowników procesu konfliktu.
Stres, poczucie zagrożenia, negatywne emocje. Uczestnicy konfliktu znajdują się w trudnej sytuacji, ponieważ odczuwają zagrożenie jakichś różnych dla nich interesów. Doznają silnych negatywnych emocji, narażeni są na wyrazy dezaprobaty społecznej ze strony innych.
Agresja i ucieczka. Do niekorzystnych konsekwencji zaliczać też trzeba pewne reakcje uczestników konfliktu. Najczęściej spotyka się takie reakcje - agresje, ujawniające się w formie jawnej lub ukrytej, oraz wycofanie się. Agresja wywołuje frustracje i gniew lub także agresje u osoby, wobec której jest kierowane. Wycofanie jest ucieczką od trudności jaką jest konflikt.
Koncentracja na konflikcie. Obecność konfliktu wpływa także na stan psychiczny innych osób. Napięcie udziela się całej grupie, w której pracują skonfliktowane osoby. Konflikt pozostaje w centrum uwagi tak długo, dopóki nie zostanie jakoś rozwiązany. Spada zainteresowanie pracą, grupa dzieli się na popleczników jednego i drugiego uczestnika konfliktu.
Pogorszenie stosunków między ludźmi i komunikacji. Konsekwencje źle rozwiązanego konfliktu znajdują odbicie w pogorszeniu się stosunków między ludźmi w pracy. Dostrzec można objawy wrogości i niechęci. Widoczny jest brak zaufania. Zakłócona jest komunikacja między pracownikami. Utrudniona jest współpraca, prowadząca do osiągnięcia celów organizacyjnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz