Nauka i jej funkcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka i jej funkcje - strona 1 Nauka i jej funkcje - strona 2

Fragment notatki:

Nauka i jej funkcje. Kryteria naukowości:
Nauka - aktywność w poznawaniu świata, są tu pewne klasy zjawisk: czynności związane z poznawaniem wybranego fragmentu rzeczywistości (tworzenie nauki, proces badawczy)
utrwalone wytwory czynności poznawczych - z reguły określone są w języku, są tam twierdzenia o rzeczywistości, uporządkowane i uzasadnione (wiedza naukowa);
3. przekazywanie fragmentów wiedzy naukowej (propedeutyka), przyswajanie sobie wiedzy naukowej (uczenie się).
Funkcje nauki:
deskryptywna - odpowiada na pytanie, jaka jest rzeczywistość (funkcja teoretyczna)
eksplanacyjna - dlaczego dane zjawisko zaistniało lub ma stwierdzone właściwości (funkcja teoretyczna) prognostyczna - jaka będzie rzeczywistość w przyszłości (funkcja praktyczna)
instrumentalna - jakie podjąć decyzje, aby osiągnąć dane rezultaty (funkcja praktyczna); ideologiczna - do jakich celów należy dążyć (funkcja praktyczna)
Kryteria naukowości: intersubiektywna komunikowalność twierdzeń naukowych - postulat, aby posługiwać się językiem naukowym, zrozumiałym dla odbiorców wiedzy naukowej. Kryteria wiedzy naukowej: a) ogólność; b) ścisłość; c) prostota; d) wysoka informacyjność
intersubiektywna kontrolowalność twierdzeń - zabiegi badawcze powinny umożliwić potwierdzenie prawdziwości twierdzeń naukowych
niesprzeczne usystematyzowanie twierdzeń - jeśli nowe twierdzenia są sprzeczne ze starymi, trzeba rozstrzygnąć, które są słuszne i prawdziwe, te złe trzeba odrzucić.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz