Narzędzia krajowych podmiotów regulacyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narzędzia krajowych podmiotów regulacyjnych-opracowanie - strona 1 Narzędzia krajowych podmiotów regulacyjnych-opracowanie - strona 2 Narzędzia krajowych podmiotów regulacyjnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Narzędzia krajowych podmiotów regulacyjnych
Regulacja prawne
-konstytucje
-ustawy
-dekrety głów państw
-zarządzenia władzy wykonawczej
-kodeksy etycznego postępowania tworzone przez zainteresowane środowiska
wolność słowa we wszystkich państwach członkowskich jest gwarancją konstytucyjną; wyjątki
-Wielka Brytania
-Francja
-Szwecja (w konstytucji jest gwarancja ale jest tam także odesłanie do ustawy o wolności słowa)
Ograniczenia wolności słowa
Wszystkie ustawodawstwa krajowe zakazują zniesławienia i chronią prywatność. Ochrona prawa do prywatności polega na gwarancji nienaruszalności życia prywatnego zapewniającej jednocześnie poszanowanie godności człowieka i jego egzystencji. Richard A. Westin Francja i Belgia wzmacniają wolność słowa prawem do odpowiedzi. W innych przewidziano prawo do sprostowania i polemiki.
Ograniczenia wolności słowa - Austria, Francja, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania stosują także zakaz poniżania, siania nienawiści wobec osoby czy grupy osób, czyli tzw. mowa nienawiści (hate speech)
We wszystkich krajach UE -zakazuje się zdrady tajemnicy państwowej
-dopuszcza się powołanie cenzury w czasie wojny
(Wyjątki: W Niemczech nie można powołać instytucji cenzury nawet w czasie wojny; w Irlandi cenzura już istnieje)
We wszystkich krajach UE nie wolno uprawiać propagandy terrorystycznej.
We Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji nie wolno umieszczać obrazów przemocy na portalach internetowych z wyjątkiem dziennikarzy zawodowych. W krajach UE ochroną prawną przed zniesławieniem i bezczeszczeniem objęto symbole narodowe - godło i flagę a także naczelne organy władzy państwowej i sądy. Przestępstwa te zagrożone karą grzywny a bywa że i pozbawienia wolności na 5 lat (RUMUNIA)
Prawo prasowe
Większość państw ma ustawowe regulacje funkcjonowania prasy (tu trzeba uzupełnić państwa):
-Austria
-Cypr
-Czechy
-Francja
-Grecja
-Włochy
-Łotwa
-Malta Niemcy
-Polska
-Słowacja
We wszystkich państwach regulowane są zasady funkcjonowania mediów elektronicznych. Nie wszystkie państwa implementowały najnowszą dyrektywę o usługach audiowizualnych z 2010 r. (np. Polska)
Polityka wydawnicza
Obowiązek rejestracji a niekiedy i ewidencji w odpowiednim urzędzie państwowym; niekiedy wymaga się dostarczania bibliotekom obowiązkowych egzemplarzy pisma (w niektórych krajach, np. we Francji istnieje obowiązek deponowania egzemplarza na policji). Wydawcą może zostać osoba prawna i fizyczna.

(…)


Nowe media - konkretny odbiorca, interaktywność warunkiem sine qua non, aktywny odbiorca, każdy może być nadawcą i wydawcą, decentralizacja - stacje formatowane w internecie, prasa środowiskowa i specjalistyczna
Odbiorca kompetentny czyli:
-świadomy - mający wiedzę o zróżnicowanej ofercie medialnej
-aktywny - samodzielnie poszukujący interesujących form
-selektywny - wybierający z bogatej oferty…
… informacji
-obowiązki państwa wobec mniejszości
-ochrona języka i dziedzictwa kultury narodowej
Kraje, w których subwencje są dla prasy znaczne:
Francja, Szwecja, Dania, Finlandia, Austria, Belgia, Irlandia
Edukacja medialna
Edukacja medialna jest elementem polityki medialnej. UE obliguje do prowadzenia edukacji medialnej. Edukacja medialna leży w interesie każdego państwa. Edukacja medialna musi istnieć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz