Naruszenie posiadania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naruszenie posiadania - omówienie - strona 1 Naruszenie posiadania - omówienie - strona 2 Naruszenie posiadania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA
Zasadnicza odrębność polega na ograniczonym w tych sprawach zakresie rozpoznania i orzekania sądu. Sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznaje samego prawa ani dobrej wiary pozwanego.
Pozwany nie może występować w procesie posesoryjnym z roszczeniami wzajemnymi. Nie może także wytoczyć powództwa wzajemnego.
Pozwany nie może zasłaniać się swoim prawem.
Poza tymi ograniczeniami proces posesoryjny nie różni się niczym od zwykłego postępowania. Nie ma kasacji. W wyroku uwzględniającym powództwo sąd nakazuje przywrócenie stanu poprzedniego albo zakazuje dalszego naruszania powoda w posiadaniu.
Wyrokowi sąd może nadać z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności.
Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje egzekucji:
egzekucja świadczeń pieniężnych
egzekucja świadczeń niepieniężnych
Egzekucja świadczeń pieniężnych:
egzekucja z ruchomości(poprzez zajęcie i sprzedaż)
egzekucja z wynagrodzenia za pracę
egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych
egzekucja z rachunków bankowych
egzekucja z nieruchomości(przez zajęcie i sprzedaż)
egzekucja z dochodów przedsiębiorstwa
Egzekucja świadczeń niepieniężnych:
wydanie rzeczy ruchomych
wydanie nieruchomości, statku lub opróżnienie pomieszczenia(eksmisja)
zaniechanie pewnej czynności lub nieprzeszkadzanie czynności wierzyciela
Celem postępowania jest przymusowe urzeczywistnienie skonkretyzowanej normy prawnej zgodnie z interesem społecznym, gdy brak dobrowolnego poddania się podmiotu zobowiązanego.
Istnieją następujące warunki dopuszczalności egzekucji:
istnienie ważnego tytułu egzekucyjnego
nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności
wystąpienie do właściwego organu egzekucyjnego z wnioskiem
Rodzaje tytułów wykonawczych:
orzeczenia sądowe i inne orzeczenia
ugody nadające się do egzekucji sądowej
inne akty podlegające wykonaniu w drodze egzekucji(np. akty notarialne)
Klauzulę wykonalności nadaje sąd w osobie jednego sędziego na wniosek wierzyciela. Sposoby egzekucji można podzielić również na:
sposoby zaspokajające - zdolne bezpośrednio zaspokoić wierzyciela
sposoby przymuszające - dążą do zaspokojenia pośrednio poprzez zmuszenie dłużnika do takiego zachowania, które może spowodować osiągnięcie celu egzekucji
Ograniczenia egzekucji:
podmiotowe - z uwagi na osobę dłużnika - osoby nie podlegające jurysdykcji krajowej, także Skarb Państwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz