Tytuły egzekucyjne i podział

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tytuły egzekucyjne i podział - strona 1 Tytuły egzekucyjne i podział - strona 2

Fragment notatki:

TYTUŁY EGZEKUCYJNE
Tytułem egzekucyjnym w postępowaniu cywilnym jest urzędowy dokument stwierdzający istnienie i zakres wykonalnego roszczenia wierzyciela w stosunku do oznaczonego dłużnika. Tytuł egzekucyjny musi więc określać osoby wierzyciela i dłużnika oraz precyzować treść świadczenia, które ma być wyegzekwowane.
Tytuły egzekucyjne dzielą się na trzy grupy.
Orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, wyroki sądów polubownych.
Ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi
Inne akty podlegające wykonaniu w trybie egzekucji sądowej. Należą tu przede wszystkim akty notarialne, jeśli: a) zawierają oświadczenie dłużnika, iż poddaje się egzekucji bez procesu sądowego w przypadku niespełnienia świadczenia; b) świadczenie dłużnika polega na zapłaceniu oznaczonej w akcie kwoty lub wydaniu oznaczonych rzeczy; c) w akcie określony jest dokładny termin świadczenia.
Tytuł egzekucyjny stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji dopiero po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności to tytuł wykonawczy. Do nadania klauzuli wykonalności upoważniony jest w zasadzie tylko sąd, także gdy tytuł eg- zekucyjny pochodzi od innego organu np. od sądu polubownego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz