Nanorurki węglowe - stres oksydacyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nanorurki węglowe - stres oksydacyjny - strona 1 Nanorurki węglowe - stres oksydacyjny - strona 2 Nanorurki węglowe - stres oksydacyjny - strona 3

Fragment notatki:

Nanotechnologie  zajmują się  projektowaniem,  charakteryzowaniem, produkcją i  zastosowaniem struktur, urządzeń i  układów do kontroli kształtu i  rozmiaru w skali nanometrycznej.  Nanotechnologie  stają się  bardzo obiecującą  technologią w wielu  sektorach w społeczeństwie.  Rozwój w dziedzinie  nanotechnologii   przyniósł przełomowe odkrycia w :     nanomedycznych urządzeniach     bio-czujnikach     lekach     ubraniach     kosmetykach   Prognozy z zakresu toksykologii  pyłu zawieszonego (PM)  wykazały podejrzenia, że   nanocząsteczki mogą przynieść  szkodliwe efekty.  Niektóre raporty wykazały  negatywny wpływ mieszanek  zawierających nanocząsteczki na  zdrowie ludzi.     Wewnętrzna toksyczność  nanocząsteczek została przypisana  ich indywidualnym cechom fizyko- chemicznym czyli ich małości i  wyjątkowo dużej powierzchni na  jednostkę masy i wysokiej  reaktywności powierzchni.    Ta fizyko-chemiczna reaktywność jest  skorelowana ze zdolnościami  nanocząsteczek do tworzenia wolnych  rodników(tj. reaktywne formy tlenu,  ROS) bezpośrednio lub poprzez  włączenie biochemicznych szlaków  prowadzących do stresu oksydacyjnego.  Brak równowagi pomiędzy generacją  reaktywnych form tlenu  (ROS), a zdolnościami  antyoksydacyjnymi organizmu określa  się, jako  stres oksydacyjny .  Głównymi  źródłami stresu  oksydacyjnego są :     wzrost szybkości wytwarzania ROS,     niedobory niskocząsteczkowych  antyoksydantów,     unieczynnienie niektórych enzymów o        działaniu antyoksydacyjnym.  Do stresu oksydacyjnego  mogą również prowadzić  nanorurki węglowe.  Nanorurki  węglowe  (ang.  carbon  nanotubes,  CNTs)   są  długimi  arkuszami  zwiniętymi  na  kształt  rury,  którą  może  być  gruba  na  kilka  nm  (mono-ścienna,  ang .  single  walled  carbon  nanotube,  SWCNT),  a   dla  wielościennych nanorurek (ang.  multi-walled  carbon  nanotube,  MWCNT)  grubość  wynosi  kilkaset nm.  Monościenna nanorurka węglowa - krzesełkowa  SWNT  DWNT  MWNT  Shvedova wraz z innymi  badała  mysz wystawiona na  działanie  SWNCTs [94], ktore miały wagowo  99,7 % pierwiastkowego węgla i  0,23 % żelaza.  SWNCTs powodowały wzrost  tripeptydu w płucach zależny od  dawki i wzrost 4-  hydroksynonenalu, wskazującego  na  stres oksydacyjny .  Stres oksydacyjny  może prowadzić do :       inflammation,     apoptozy,    nadmiernego wydzielania śluzu. 

(…)

…,
 zaczerwienienie,
 obrzęki,
 bóle.
Apoptoza
 to jeden z rodzajów śmierci komórkowej
Zmiany zachodzące w komórce podczas
apoptozy :
 zmiana symetrii błony komórkowej przy
zachowaniu jej integralności,
 odwodnienie i zmiana kształtu komórki,
 kondensacja chromatyny oraz jej agregacja
przy nukleoplazmie,
 aktywacja fosfataz i kinaz białkowych.
Odkryto metaboliczny mechanizm,
który umożliwia żywym
organizmom…
…,
 kondensacja chromatyny oraz jej agregacja
przy nukleoplazmie,
 aktywacja fosfataz i kinaz białkowych.
Odkryto metaboliczny mechanizm,
który umożliwia żywym
organizmom dezintegrację
nanorurek węglowych obecnych
wewnątrz organizmu.
Żywe komórki układu
immunologicznego posiadają
mechanizmy umożliwiające
całkowitą degradację
nanorurek węglowych.
Komórkami tymi są neutrofile
posiadające enzym
mieloperoksydazę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz