Największe i namniejsze wartości funkcji - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Największe i namniejsze wartości funkcji  - zadania - strona 1 Największe i namniejsze wartości funkcji  - zadania - strona 2 Największe i namniejsze wartości funkcji  - zadania - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH    Lekcja 7  Największe i najmniejsze wartości funkcji  (ekstrema globalne)      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Badanie największej i najmniejszej wartości funkcji dwóch zmiennych można nazwad  inaczej…  a)  Obliczaniem ekstremów lokalnych  b)  Obliczaniem ekstremów warunkowych  c)  Obliczaniem ekstremów globalnych  d)  Obliczaniem ekstremów funkcji uwikłanej  Pytanie 2  Czy w zadaniu na obliczanie ekstremów globalnych możliwa jest sytuacja, w której  najmniejsza wartośd jest większa od największej wartości?  a)  Tak  b)  Nie  Pytanie 3  Jaki jest schemat zadania na oblicznie największej i najmniejszej wartości funkcji dwóch  zmiennych?  a)  Narysowanie obszaru, obliczanie ekstremów lokalnych funkcji, obliczenie ekstremów  na brzegach obszaru, wybranie najmniejszej i najwiekszej wartości  b)  Narysowanie obszaru, obliczenie punktów stacjonarnych funkcji, wybranie  najmniejszej i największej wartości  c)  Narysowanie obszaru, sprawdzenie istnienia ekstremów, obliczenie wartości  ekstremów, wybranie najmniejszej i największej wartości  d)  Narysowanie obszaru, obliczenie wartości funkcji w punktach stacjonarnych  należących do obszaru, obliczenie największych i najmniejszych wartości na brzegach  obszaru, wybranie największej i najmniejszej wartości        www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 4      , : 0 1, 0 2 D x y x y        Jaką figurą geometryczną jest powyższy obszar?  a)  Kwadratem  b)  Trójkątem  c)  Prostokątem  d)  Kołem  Pytanie 5  Jak znajduje się punkty stacjonarne?   a)  Wyznaczając z równania brzegu jedną zmienną i wstawiając do równania funkcji,  tworząc w ten sposób funkcę jednej zmiennej  b)  Odczytując je z narysowanego obszaru  c)  Obliczając pochodne cząstkowe z funkcji, przyrównując je do zera i rozwiązując  powstały układ równao  d)  Obliczając pochodną funkcji jednej zmiennej  Pytanie 6  Na brzegu obszaru…  a)  Funkcję dwóch zmiennych możemy zmienid w funkcję jednej zmiennej (wyznaczając  jedną zmienną z równania brzegu)  b)  Można obliczyd punkty stacjonarne na kraocach brzegu  c)  Zostaje zawsze osiągnięta największa i najmniejsza wartośd funkcji  d)  Możemy obliczyd punkty stacjonarne wnętrza obszaru  Pytanie 7  Jak obliczyd największą i najmniejszą wartośd funkcji jednej zmiennej w danym przedziale? ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz