Nadzór nad śledztwem i dochodzeniem - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór nad śledztwem i dochodzeniem - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Nadzór nad śledztwem i dochodzeniem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Organom nad­rzędnym przysługują uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do dochodzeń prowadzonych przez finansowe organy postępowania przygotowawcze­go. W odniesieniu do śledztwa, które pro­wadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego, oraz dochodze­nia prowadzonego przez organy niefinansowe, nadzór nad postępowaniem przygotowawczym stanowi domenę prokuratora. Wyłącznie organ prokuratorski może przejąć dochodze­nie prowadzone przez finansowy organ postępowania przygotowawczego do własnego prowadzenia W ramach sprawowanego nadzoru prokurator lub organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego są zobowiązani do czuwania nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania przy­gotowawczego Prokurator lub organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego mogą w szczególności:
zaznajamiać się z zamierzeniami prowadzącego postępowanie przy­gotowawcze, wskazywać kierunki postępowania oraz wydawać co do tego zarządzenia żądać przedstawienia sobie materiałów zgromadzonych w postępo­waniu,
uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez prowadzących po­stępowanie, przeprowadzać je osobiście, przy czym tylko prokurator może przejąć sprawę do swego prowadzenia,
wydawać postanowienia, zarządzenia lub polecenia oraz zmieniać i uchylać postanowienia lub zarządzenia wydawane przez prowadzą­cego postępowanie
Konsekwencją niewykonania przez organ nieprokuratorski zarządzenia lub polecenia wydanego przez prokuratora w ramach nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym jest wszczęcie - na żądanie prokuratora - po­stępowania służbowego w stosunku do funkcjonariusza, który uchylił się od obowiązku wynikającego z decyzji organu prokuratorskiego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz