Nadrzędność Konstytucji w systemie prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadrzędność Konstytucji w systemie prawa - strona 1

Fragment notatki:


20. Nadrzędność Konstytucji w systemie źródeł prawa TUTAJ NALEŻY DOTYCZAĆ U BANASZAKA LUB SKRYPCIE, PONIEWAŻ TEN WYKŁAD ODNOSI SIĘ TYLKO DO RELACJI MIĘDZY KONSTYTUCJĄ A PRAWEM WSPÓLNOTOWYM Podstawową zasadą prawa wspólnotowego jest zasada nadrzędności, która przewiduje, że prawo pierwotne oraz akty wydane na jego podstawie będą stosowane przed prawem krajowym (Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów ws. Stosowania prawa UE z 11 maja 2004r.).
Wyrok TK z 11 maja 2005r. - Trybunał potwierdza, iż w dalszym ciągu zachowana jest nadrzędność Konstytucji RP i co się z tym wiąże - zachowana zostaje zasada pierwszeństwa jej stosowania. Uzasadnienie i gwarancje: Istnienie sprecyzowanej konstytucyjnie procedury nastawionej na prowadzenie procesu integracji europejskiej, związanej z „przekazywaniem kompetencji w niektórych sprawach organom wspólnotowym (unijnym), zagwarantowaniu kontroli konstytucyjności traktatu akcesyjnego oraz aktów stanowiących jego integralne składniki” oraz stwierdzeniu, iż „przepisy (normy) Konstytucji jako aktu nadrzędnego i stanowiącego wyraz suwerennej woli narodu nie mogą utracić mocy obowiązującej bądź ulec zmianie przez sam fakt powstania nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy określonymi przepisami (aktami wspólnotowymi a konstytucją). W takiej sytuacji suwerenny polski ustrojodawca konstytucyjny zachowuje prawo samodzielnego zadecydowania o sposobie rozwiązania tej sprzeczności, w tym również o celowo ewentualnej zmiany samej konstytucji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz