Nabywanie kultury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabywanie kultury - strona 1 Nabywanie kultury - strona 2

Fragment notatki:


Nabywanie kultury    SOCJALIZACJA  → całokształt procesów wzajemnego oddziaływania jednostki i  środowiska trwających przez całe życie i obejmujących akulturację (przekazywanie  dziedzictwa kulturowego) i wychowanie (celowe kształtowanie osobowości wg pewnego  wzoru obowiązującego w danym społeczeństwie).  → Proces wdrażania się w życie danego społeczeństwa.    Trzy typy socjalizacji  :  1.  Pierwotna  – lata dzieciństwa, przyswajanie umiejętności potrzebnych do życia  poprzez obserwacje wzorców (rodzina). Nauka reguł, norm życia w społeczeństwie.  Okres w życiu człowieka kiedy pełni tylko jedną rolę ( dziecka ) i przygotowuje się do  dalszych etapów życia i grania różnorodnych ról społecznych.    2.  Wtórna  – Trwa od momentu kiedy nabywamy kolejne role społeczne aż do  śmierci. Polega na dostosowywaniu się do społeczeństwa, modyfikowaniu a czasem  odrzucaniu wartości przekazanych nam w czasach młodości. Jest to okres w którym  człowiek podejmuje poważne decyzje  które tworzą jego osobowość i kształtują  tożsamość.    3.  Resocjalizacja  – ponowna socjalizacja, powrót do odrzuconych norm i wartości  lub przystosowanie się do nowego typu społeczeństwa. Nauka funkcjonowania i  przyjmowania norm i wartości panujących w określonym społeczeństwie.  Modyfikowanie osobowości społecznej w celu przystosowania do życia w danej  zbiorowości. Rezygnacja z przyswojonych do tej pory reguł działania będących  sprzecznymi z zasadami społeczeństwa, w którym się żyje.      OSOBOWOŚĆ  → pojęcie pochodzi z psychologii jednak każda nauka tworzy sobie  odrębne tłumaczenie tego pojęcia. Osobowość tworzy się w toku życia i jest zespołem  trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie. Na osobowość składa się  aktywność człowieka – tworzenie więzi z ludźmi, komunikacja, funkcjonowanie w  różnorodnych grupach społecznych, odgrywanie ról społecznych, życie kulturowe,  doświadczenia życiowe. Na osobowość człowieka wpływ mają: kultura i zbiorowości w  jakich żyje jednostka.              Typy osobowości :   –  sangwinik  –  melancholik  –  flegmatyk  –  choleryk    –  ekstrawertyk  –  introwertyk  –  neurotyk    OSOBOWOŚĆ  = elementy biologiczne + psychologiczne + socjologiczne.      TOŻSAMOŚĆ  → okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji z jakimiś  elementami rzeczywistości społecznej. Świadomość własnej indywidualności,  odrębności od innych, niepowtarzalności a także własnej spójności w czasie i  przestrzeni w różnych okresach życia, sytuacjach społecznych i pełnionych rolach.  Przynależność do danej grupy i kategorii. Tożsamość jest odgrywaniem określonej roli.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz