Możliwości rychowe i zabezpieczenine więzadłowe stawów łokciowego i kolanowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Możliwości rychowe i zabezpieczenine więzadłowe stawów łokciowego i kolanowego - strona 1 Możliwości rychowe i zabezpieczenine więzadłowe stawów łokciowego i kolanowego - strona 2

Fragment notatki:

BUDOWĘ, MOŻLIWOŚCI RUCHOWE I ZABEZPIECZENIE WIĘZADŁOWE STAWÓW ŁOKCIOWEGO I KOLANOWEGO. STAW ŁOKCIOWY: jest stawem złożonym. Składa się z trzech połączeń, objętych wspólną torebką stawową. Dwa z tych połączeń tj. część ramienno - łokciowa i ramienno - promieniowa stanowią funkcjonalnie jedna całość, a ruch odbywa się wokół wspólnej poprzecznej osi stawu. Są to ruchy zginania i prostowania. Trzecią część stawu łokciowego stanowi połączenie promieniowo - łokciowe tzw. staw promieniowo - łokciowy bliższy, który należy do stawów typu obrotowego. Ruchy obrotowe przedramienia tj. nawracanie i odwracanie mogą odbywać się tylko przy współudziale stawu promieniowego - łokciowego dalszego. W utworzeniu stawu łokciowego uczestniczą trzy pary powierzchni stawowych:
część ramienno łokciowa tworzy powierzchnia stawowa bloczka kości ramiennej i wcięcia bloczkowe kości łokciowej
część ramienno - promieniową tworzą powierzchnia stawowa główki kości ramiennej i dołek stawowy głowy kości promieniowej
część promieniowo - łokciową tworzy wcięcie promieniowe kości łokciowej wraz z obwodem stawowym głowy kości promieniowej.
Torebka stawowa jest obszerna. Cienka z przodu i tyłu, a grubsza na bocznych stronach, gdzie wzmocniona jest silnymi więzadłami. Więzadłami wzmacniającymi ten staw są:
więzadło poboczne promieniowe
więzadło poboczne łokciowe
więzadło pięrścieniowate
więzadło czworoboczne
Staw łokciowy jest stawem zawiasowo - obrotowym o możliwościach wykonywania zginania o zakresie 140 stopni i prostowania o zakresie 5 stopni ( oba do luźnego zwisu) oraz nawracania i odwracania przedramienia o zakresie łącznym 140 stopni wraz ze stawem promieniowo łokciowym dalszym. Ruchy odwracania i nawracania są hamowane przez więzadła, błonę międzykostną, napięcie mięśni antagonistycznych i napięcie torebek stawowych na obydwu końcach przedramienia. Stawy promieniowo - łokciowy dalszy i bliższy są stawami sprzężonymi.
STAW KOLANOWY: jest największym stawem ustroju ludzkiego. Łączy on udo z golenią. Ze strony podudzia w połączeniu tym uczestniczy tylko kość piszczelowa. Jest to staw złożony, biorą w nim udział trzy kości: udowa, piszczelowa i rzepka. Wypukłą powierzchnie stawową tworzą oba kłykcie koci udowej, które tylko w 1/3 części przylegają do lekko zagłębionych powierzchni stawowych górnych kłykci kości piszczelowej. Od przodu przylega kłykci kości udowej rzepka, która uzupełnia panewką stawową. Powierzchnie stawowe pokrywa gruba warstwa chrząstki szklistej. W jamie stawu znajdują się ruchome uzupełnienia w postaci dwóch przesuwalnych, półksiężycowatych pierścieni włóknisto - chrzęstnych tzw. łękotek. Łękotka boczna jest krótsza i silniej zakrzywiona od łękotki przyśrodkowej. Łękotki znacznie pogłębiają panewkę stawu oraz dzielą obwodowe części jamy stawowej na dwa piętra: górne łękotkowo - udowe oraz dolne łękotkowo - piszczelowe. W piętrze górnym odbywają się głównie ruchy zgięcia zaś w piętrze dolnym głównie ruchy obrotowe. Torebka stawu kolanowego ma przebieg dość zwykły, szczególnie gdy chodzi o jej warstwę maziową. Błona włóknista znajduje się tylko z tyłu i po bokach stawu, z przodu zaś zastąpiona jest przez ścięgno końcowe mięśnia stawu czworogłowego uda .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz