Motywowanie pracowników - Model tradycyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie pracowników - Model tradycyjny - strona 1 Motywowanie pracowników - Model tradycyjny - strona 2 Motywowanie pracowników - Model tradycyjny - strona 3

Fragment notatki:

Motywowanie pracowników
Motywem jest pragnienie, chęć, zamiar, zainteresowanie się czymś sprawiające, że jednostka wykazuje gotowość celowego zachowania się, które może polegać na podjęciu lub zaniechaniu działania. Motywacja jest zintegrowanym zespołem motywów.
Motywowanie polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy (pobudki) działania uruchamiające jego aktywność.
Kluczem do motywacji pracowników jest poszukiwanie synergistycznego stosunku między celami przedsiębiorstwa i celami pojedynczych pracowników. (synergia - znaczy tu, że całość jest większa od sumy poszczególnych składników). Chodzi o to, by człowiek robił ochoczo to, co robić musi; by tego co robić musi, nie robił tylko dlatego, że musi; by w robieniu tego, co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swą usprawnił wielokrotnie, okazując hojność w oddaniu się jej. Wyróżnia się:
a) Motywację pozytywną: gdy podwładny jest przekonany, że osiągnie poprawę stanu zaspokojenia swych pragnień, jeżeli będzie dobrze, terminowo i skutecznie wykonywał zadania.
b) Motywacja negatywna: gdy u podwładnego zostanie wywołana obawa pogorszenia sytuacji lub wyraźnych sankcji za złe lub brak działania.
Instrumentami są bodźce:
a) materialne - działają silnie, ale ich stosowanie musi być związane z określonymi prostymi kryteriami,
b) niematerialne - to świadomość, że lepsza praca przyczynia się do sprawniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym do lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych.
Do najbardziej znanych teorii motywowania opartych na kategorii potrzeb należą koncepcje:
F. Taylora
A.H. Maslowa, Fredericka Herzberga Douglasa McGregora C.P. Alderfera D.C. McClellanda Victora H. Vrooma J. Stacy Adamsa
Taylor uważał, że najlepszym środkiem motywacji są pieniądze. Odwoływał się on do idei człowieka homo economicus, która głosi, że człowiek będzie wykonywał takie działania, których efektem będzie wzrost wynagrodzenia. „(…) człowiek wybiera i podejmuje działania po to, aby osiągnąć pewne wartości. Wartości dionizyjskie: - konsumpcja, komfort. Wartości prometejskie: - zmniejszenie cierpienia innych, - walka ze złem. Można by powiedzieć, że jednostka jest podmiotem ukierunkowanym na określone wartości” Model tradycyjny
Model tradycyjny motywacji wiąże się z tzw. szkołą naukowej organizacji pracy. Przedstawiciele tej szkoły (,,tayloryści”) utrzymywali, że ważnym elementem pracy kierownika jest zapewnienie, by robotnicy wykonywali swoje powtarzalne zadania możliwie sprawnie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz