Motywacja - omówienie - Teoria X i teoria Y

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywacja - omówienie - Teoria X i teoria Y - strona 1 Motywacja - omówienie - Teoria X i teoria Y - strona 2 Motywacja - omówienie - Teoria X i teoria Y - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Motywacja.
Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych
1. Teoria X i teoria Y (autorem jest Douglas McGregor)
Teoria ta dotyczy obszaru pracy: jakie założenia przyjmują pracownicy odnośnie pracy. X - są to odczucia negatywne, natomiast y - są to odczucia pozytywne. X w tym przypadku będzie to samo spełniająca się przepowiednia. Teoria X menedżerowie przyjmują następujące założenia:
- pracownicy z natury nie lubią pracy i w miarę możliwości starają się jej unikać.
- ponieważ pracownicy nie lubią pracy, więc trzeba ich zachęcać, kontrolować, lub grozić karą, aby osiągnąć pożądane cele.
- pracownicy uchylają się od odpowiedzialności i gdy tylko to jest możliwe, wolą poddawać się formalnym decyzjom.
- większość pracowników przedkłada bezpieczeństwa ponad wszelkie inne czynniki związane z pracą i wykazuje mało ambicji.
Teoria Y menedżerowie przyjmują następujące założenia:
- pracownicy uważają pracę za rzecz tak naturalną jak odpoczynek lub rozrywka
- osoba zaangażowana w swoje zadania jest zdolna do kierowania własnym działaniem i do samokontroli.
- przeciętny człowiek może nauczyć się akceptować odpowiedzialność, a nawet do niej dążyć.
- umiejętność podejmowania słusznych decyzji, jest cechą szeroko rozpowszechnioną w populacji, a nie tylko przywilejem osób zajmujących się zarządzaniem.
2. Teoria hierarchii potrzeb (Autor: Abraham Maslow)
Teoria Maslowa - piramida której on sam nigdy nie narysował. Nie przykuwać uwagi nad liczbą i kolejnością stopni - to nie jest ważne, sama logistyka jest ważna. 3. Teoria dwuczynnikowa (Autor; Frederick Herzberg)
Według tej teorii: im ludzie w pracy są bardziej zadowoleni tym lepiej będą pracować. Budowanie relacji między sobą: czynniki hierarchiczne (rzeczy zewnętrzne) i motywacyjne (rzeczy wewnętrzne). Nie da się być zadowolonym z pracy bez tych dwóch czynników.
Czynniki higieniczne
wpływające na niezadowolenie
Czynniki motywacyjne
wpływające na zadowolenie
Jakość nadzoru
Płaca
Polityka firmy
Fizyczne warunki pracy
Stosunki z innymi
Bezpieczeństwo pracy
Możliwości awansu
Możliwości rozwoju osobistego
Uznanie
Odpowiedzialność
Osiągnięcia
Niezadowolenie z pracy 0 Zadowolenie z pracy
4. Teoria potrzeb McClellanda (Autor: David McClelland)
Założenie podstawowe: można wyodrębnić trzy najważniejsze motywy:


(…)

… jest poziom produkcji, to pracownicy otrzymujący zbyt niską płacę większą ilość wyrobów gorszej jakości w porównaniu z pracownikami wynagradzanymi sprawiedliwie.
8. Teoria oczekiwań
Siła tendencji do działania w określony sposób zależy od siły oczekiwania, iż działanie to przyniesie określony efekt i od atrakcyjności owego efektu dla działającej jednostki. Podstawowe zmienne w teorii oczekiwań…
… dla pracowników: programy uznania a teoria wzmocnienia i programy uznania w praktyce przedsiębiorstw.
Programy zaangażowania pracowników: współudział w zarządzaniu, przedstawicielstwo pracownicze, koła jakości, akcjonariat pracowniczy.
Programy zaangażowania - koła jakości: rozpoznawanie problemów (kierownictwo i członkowie koła), wybór problemów (członkowie), analiza problemów (członkowie), propozycje rozwiązań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz