Morskie wody wewnętrzne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Morskie wody wewnętrzne - wykład - strona 1 Morskie wody wewnętrzne - wykład - strona 2 Morskie wody wewnętrzne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Grzebyk. Notatka składa się z 3 stron.
Wykład 10
Morskie wody wewnętrzne- obszar między brzegiem a linią podstawową morza terytorialnego. W zależności od ukształtowania linii brzegowej mogą być o różnej rozległości; przy słabej linii omal nie występują. Do morskich wód wewnętrznych zaliczamy:
Zatoki o rozwartości do 24 mil morskich
Zatoki historyczne(mogą mieć większą rozwartość, ale tradycyjnie uznaje się je za wody wewnętrzne np. Zatoka Laholn, Zatoka Hudsona, Morze Karskie, Morze Białe
Wody portów
W świetle konwencji można do nich zaliczyć wody redy(reda- wejście do portu)
Na wewnętrznych wodach morskich nie dopuszcza się prawa nieszkodliwego przepływu. Istnieje specjalny reżim prawny, oddający te wody bezwzględnej jurysdykcji państwa przybrzeżnego. Wyjątek stanowią porty. Od okresy międzywojennego(od 1923- status genewski) porty morskie są otwarte dla wszystkich statków. W świetle prawa międzynarodowego odróżniamy statki(jednostki cywilne) i okręty(jednostki wojskowe, policyjne i państwowe). Na mocy tej umowy wejście do portu otwarte dla statków wszystkich bander. Państwo nie może tu czynić wyjątków i selektywnie dopuszczać statków, ale może zamknąć port i wtedy żadna obca jednostka pływająca nie może do niego wejść.
Państwo wyłącza pewne porty z możliwości korzystania z nich- są to porty wojskowe, rybackie i porty do obsługi kabotażowej(polega ona na tym, że żegluga wyłącznie między dwoma portami). Natomiast okręty mogą wpływać do portu tylko na zaproszenie państwa przybrzeżnego. Dysponują one całkowitym immunitetem( ani sama jednostka pływająca ani jej załoga nie podlega miejscowemu prawu). Wszystkie inne jednostki pływające na wewnętrznych wodach morskich podlegają prawu karnemu, cywilnemu i administracyjnemu państwa przybrzeżnego.
Do państwa należy też morze terytorialne. W świetle prawa międzynarodowego rozciąga się ono max. 12 mil morskich. Na morzy terytorialnym obowiązuje jurysdykcja państwa nadbrzeżnego. Prawo nieszkodliwego przepływu- przez morze terytorialne obce jednostki pływające- cywilne i wojskowe- mogą przemieszczać się na zasadzie tranzytu- przepływać bez zatrzymywania się. „nieszkodliwy przepływ” wyklucza jednak pewne zachowania- nie wolno stosować groźby użycia siły wobec państwa nadbrzeżnego, organizować ćwiczeń wojskowych, zbierać informacji, prowadzić propagandy anty państwowej( w przypadku lotniskowców nie wolno startować i przyjmować), ładować i rozładowywać towarów i osób, zanieczyszczać wód terytorialnych, uprawiać rybołówstwa, prowadzić badań, zakłócać systemów łączności. Okręty podwodne przez wody terytorialne muszą płynąć wynurzone.
Linia podstawowa oddziela wewnętrzne wody morskie od morza terytorialnego. Przy prostej linii brzegowej linia podstawowa biegnie brzegiem- wtedy zaraz przy brzegu jest morze terytorialne. Rysunki i wojna śledziowa w zeszycie Zosi.


(…)

kontynentalny- półka skalna. W świetle PMP należy do państwa przybrzeżnego. Przynależność ta ma charakter ekskluzywny-wyłączny. Na szelfie kontynentalnym państwo ma wyłączne prawo eksploatacji. Nie może się nim dzielić z żadnym innym państwem. Bałtyk- morze szelfowe, dość płytkie- do 200 m głębokości. Szelf- dno morskie. Morze otwarte- wspólne dobro ludzkości. Dziś w świetle prawa jamajskiego obowiązuje 6…
…- to co znajduje się od zewnętrznej granicy morza terytorialnego to morze otwarte. W pmp od XVIII w morze otwarte zaliczone jest do terra communis(dobro wspólne). Naruszenie morza otwartego było traktowane jak naruszenie normy ius cogenes. Taka sytuacja do lat 70 XX w( wtedy państwa afrykańskie zaczęły wysnuwać roszczenia w stosunku do wód sięgających 200 mil morskich- zaczęły sobie rezerwować te wody jako strefę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz