MOja wiedza pedagogiczna-praca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MOja wiedza pedagogiczna-praca - strona 1 MOja wiedza pedagogiczna-praca - strona 2 MOja wiedza pedagogiczna-praca - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie dotyczące podstaw pedagogiki i badań pedagogicznych - 4 strony w formacie odt. W treści notatki przedstawiono pokrótce historię pedagogiki, korzenie pedagogiki w starożytnej Grecji, omówienie definicji pedagogiki oraz metodologii. W notatce można spotkać się z takimi pojęciami oraz tematami jak: nazwa pedagogika, sofiści, działalność sofistów, podział pedagogiki, dziedziny pomocnicze, czym jest pedagogika, problematyka metodologii, metody badania dokumentów pedagogicznych, zadanie pedagoga, ćwiczenia, przygotowanie materiału, pobudzenie wychowanków do pracy, autoewaluacja, badania tekstów, proces tworzenia tekstu, forma pracy, diagnoza braków w rozwoju podopiecznego, analiza sytuacji rodzinnej, zajęcia dydaktyczne, postawa rodziców, przyswajanie wiedzy, poziom wiedzy, zainteresowania wychowanków, zniechęcanie do aktywności. Autor opracowania powołuje się na takich autorów jak: Jan Zakrzewski, Wincenty Okoń, Stefan Szostkiewicz, Henryk Cabak, Waldemar Bańka, Józef Pieter, Bolesław Hydzik

Nazwa pedagogika pochodzi z języka greckiego i oznacza „prowadzący chłopca”. Określenie to dotyczyło niewolnika, który prowadził młodego chłopca do palestro. W początkowym okresie istnienia pedagogika nie była uznawana za naukę, dopiero dzięki działalności sofistów zajęła się działaniem wychowawczym jak również refleksją nad warunkami i celami tego działania oraz nad jego skutecznością. Połączenie tak różnej problematyki w jedną dziedzinę budziło dużo kontrowersji. Próbowano podzielić, a zarazem wyodrębnić z zakresu pedagogiki kwestie celów. Uważano, iż tym powinna zajmować się oddzielna dyscyplina zwana właśnie pedagogiką a kwestią opisu i analizy rzeczywistości wychowawczej - dyscyplina zwana nauką o wychowaniu. Chciano również wyodrębnić problematykę warunków wychowania jak i procesów rozwojowych dziecka, czyniąc z tego odrębną naukę zwaną pedologią, która to miała zajmować się badaniem dziecka i zastąpić ówczesną pedagogikę. Propozycja ta nie została zaakceptowana, ponieważ dziecko od samego początku swego życia jest wychowywane co oznacza, że już jest obiektem badań pedagogiki. W wyniku zaistniałego problemu pozostano przy tym ,iż pedagogika jest nauką zajmującą się zjawiskiem wychowania, warunkami w których ono występuje, celami, procesem i treścią, metodami oraz instytucjami, które prowadzą tę działalność. Pedagogika jako nauka bada procesy i zjawiska zachodzące między ludźmi, które chce poznać. Przedmiotem badań pedagogiki jest więc wszechstronny rozwój człowieka w ciągu całego jego życia oraz wpływy jednych osób na drugie, a także wpływy środowiska. Pedagogika to nauka o wychowaniu, kształceniu i samokształceniu człowieka w ciągu całego życia. Jednak nie tylko pedagogika zajmuje się sprawami wychowania, ale także nauki: biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, polityczne, , ekonomiczne, historyczne oraz filozoficzne. Nauki te dawniej nazywano pomocniczymi, dziś są to nauki współdziałające z pedagogiką. Mnie osobiście najbardziej zainteresowała metodologia badań w pedagogice , dzięki której zrozumiałam tak naprawdę czym jest pedagogika. Metodologia badań, czyli dziedzina wykorzystująca różnorakie możliwe sposoby w celu dokonania dogłębnej analizy i wyciągania wniosków, towarzyszy każdej z nauk. Tę dogłębną analizę możemy odnaleźć także w pedagogice, w której metodologia badań polega na analizowaniu wszelkich fragmentów rzeczywistości mających związek z dydaktyką, rozwojem, wychowaniem. Pragnąc przybliżyć problematykę metodologii b

(…)

… jest posiadanie wiedzy na temat upodobań, sytuacji rodzinnej, rozwoju danego podopiecznego. Może się na przykład zdarzyć, że podopieczny wykonał rzeźbę z plasteliny, która w żaden sposób nie przypomina odpowiedzi na zadany temat, tylko dlatego, że nie przepada za lepieniem, lub też nigdy przedtem tego nie robił. Charakterystyczną cechą młodszej części wychowanków jest ochocze demonstrowanie swoich wytworów. Każdy z nich lubi być chwalony i doceniany (chłopcy zwykle prezentują zrobione przez siebie statki kosmiczne czy garaże, a dziewczynki rysunki, łańcuszki z koralików). Czasem podopieczny zauważa, że jego dzieła odbiegają jakością od tych wykonanych przez jego kolegów. Kiedy dodatkowo wychowawca, mama lub tata utwierdza go w przekonaniu, że jego dzieło jest mniej warte niż pozostałych, mówiąc, że zrobił to źle…
…., Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa,1982. 2) Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwierski, Pedagogika. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006 3) Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1981

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz