modulacje AM i PM najważniejsze zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
modulacje AM i PM najważniejsze zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:


Syg fi(AM)(t) jest syg. ton. modulacji AM, a fi'am(t) to samo przesuniety o -90. Fiam przyłożono do pł. Pionowych, a fi'am do poziomych. Narysuj obraz na oscyloskopie, podaj wzór na współczynnik modulacji, uzasadnij go wykonaj obliczenia ODP: Syg. ton. Modulacji : fiam(t)=A0(1+mcos(wmt))cos(w0t) (=x) = A0cos(w0t)+1/2*mA0cos(w0-wm)t+1/2*mA0cos(w0+wm)t. Po przes. O 90 fi'am(t)=A0sin(w0t)+1/2*mA0sin(w0-wm)t+1/2*mA0sin(w0+wm)t = A0(1+mcos(wmt))sin(w0t)(=y). Układ równań : X i y, po podniesieniu do kwadratu i zsumowaniu x^2+y^2=A0^2(1+mcoswmt)^2 - równanie okręgu, promoeń od A0(1-m) do A0(1+m). ukł równań r=A0(1-m) R=A0(1+m) m=(R-r)/(R+r) Znajdź postać czasową na wyjściu mod. PM oraz mod. AM. po przejściu PM: Ao*cos(wo t + Kpm am sin (wn t) ) - przes o 90 czyli z sin robi się cos - AM: Ao(1+kam*am*cos wmt )cos(wot + am*kpm*sin wmt) Dany sygnał jest zmodulowany kątowo o cz. Nośnej f0=100MHz, syg. modulujący jest harmoniczny, stała modulatora k=140kHz/V, zmniejszenie 2x cz. Modulującej i jej amplitudy nie spowodowało wzrostu prążków istotnych. Harmoniczne poj. Się co 10kHz, od 100,1MHz włącznie amplituda harm. Jest 20krotnie mniejsza od ampl fali niezmodulowanej. Określ FM czy AM, wyznacz l. prążk. Istotnych, wyzn. Dewiacjęfazy,częstotliwości, ampl. Syg. modulującego, szerokość pasma, syg. zmodulowanego, zakres cz. Syg. zmodulowanego 1) FM 2) N=9 3) E=0.05 bo amp. Harmonicznych jest 20x mniejsza od ampl fali niezmodulowanej. 9=өfm+2 = o=7 4) ∆fm= ∆өfm * Fm = 70kHz 5) ∆ө = (k*a)/Fm = a=(7*10^4)/140*10^3 = 1/2V 6) Bfm=2(∆ө+1)Fm z Reg. Carsona Bfm=2(7+1)10^4 = 160kHz
W celu zmierzenie WSP. Głębokości modulacji, do płytek pionowych przyłożono syg. zmodulowany AM a do poziomych harmoniczny modulujący w0wm i m=1. ODP: Do pł. Pion φam(t)=A0(1+mcos(wm)t)coswmt do poz. Coswmt. Układ współrzędnych x(t)=coswmt y(t)=A0+A0mcoswmt. Równanie górnej obwiedni y(x)=A0+A0mx, dolnej (dla -y(t)) y(x)=A0-A0mx. Możemy zapisać ukł. Równ. A=2A0(1+m), B=2A0(1-m), czyli m=(A-B)/(A+B). Dla m1 Widmo sygnału jak na rys. Odtw postać czasową AM obl moc całkowitą, moc wstęg bocznych, wsp. Sprawności u ODP: Wzór ogólny-wiadomo, f0=10kHz, Fm=1kHz, P=1/2pi całka -inf do +inf S(w)dw.
Pam=(A0^2)/2+(mA0)^2/4. Ponieważ widmo ma wartości dyskretne, wzór na P możemy zapisać 1/2pi całka w -w0 S(w)dw + 1/2pi całka w w0 S(w)dw = A0^2/2 więc 1/2pi(2pi+2pi)=A0^2/2 więc A0=2. Dla wstąg bocznych to samo, ale w -w0+wm i w0+wm. = mA0^2/8.Więc rozwiązania to fiam(t)=2(1+0,6cos2pi*10^3t)cos2pi10^4t Moc całkowita : PAM =1/2pi [4· 0,18pi+ 2· 2pi]=2,36W. Moc wstęg bocznych PN=A0^2/2 = 2W. PB=Pam-Pn = 0,36W. uam=Pb/Pam= 0,15


(…)

… po jednej stornie częstotliwości nośnej) ODP:[-4,3]=>AM=3.5 BWBFM=200kHz=2∆f(FM)=> ∆f(FM)=100kHz, BNBFN=2kHZ = 2f(m)=>f(m)=1kHz. ∆f(FM)-k(fm)*am => k(fm)= ∆f(FM)/am kfm=100/4=25kHz. Nw=2N. N=101, Nw=202. Stacja AM nadaje sygn. O mocy 50kW, wsp. Gł. Modulacji m=0.707. Wyznacz sprawność energetyczną, moc fali nośnej Pn, amplitudę napięcia fali nośnej A0, jeśli antena jest obciążona rezystancją 50ohm. ODP: a)n=m^2/m^2+2 b)Pc=Pn(1+m^2/2) c)Pn=A0/2 => A0 Wygnał modulujący w systemie DSB-SC dany jest zależnością x(t)=2cos200pi+cos800pi, częstotliwość sygn. Modulowanego f0=10kHz, moc sygn. Zmodulowanego P(dsc-sc)=5W, moc nośnej Pn=8W. Wyznacz moc sygn. Modulującego, stałą modulatora, amplitudę fali nośnej A0, szerokość pasma smodulowanego Bdsc-cs i podaj zakres częstotliwości, narysuj widmo sygn. Zmodulowanego. ODP: a)Px=4/2+1/2 =5/2 b) c) A0^2/2=8 => A0=4 d) 800Hz Sygn. Zmodulowany DSB-SC fidsbsc(t) podajemy na wejście synchronicznego detektora, w którym generujemy falę nośną o jednostkowej amplitudzie z błędem częstości ∆w0 i błędem fazy θ. Sygn. Wyjściowy z detektora podajemy na wejście filtru dolnoprzepustowego, przeprowadź obliczenia i wyznacz sygnał wyjściowy filtru fi(zero)(t). wyznacz sygn…
… sygnałów korzysta z definicji delty Diraca (dystrybucji Diraca). Delta Diraca przyporządkowuje sygnałowi - w zapisie całkowym - wartość jego próbki. Funkcja grzebieniowa Diraca - ciąg okresowo powtarzanych impulsów Diraca - umożliwia zapis operacji próbkowania sygnałów oraz wyznaczenie transformaty Fouriera sygnału spróbkowanego. Częstotliwość Nyquista jest równa podwojonej częstotliwości granicznej sygnału; w celu uniknięcia efektu aliasingu sygnał powinien być próbkowany z częstotliwością przewyższającą częstotliwość Nyquista. Próbkowanie sygnału dolnopasmowego z częstotliwością Nyquista nie powoduje utraty informacji o międzypróbkowyc wartościach sygnału; w celu ich odtworzenia należy zastosować filtrację dolnopasmową. Sygnał ciągły powstający z filtracji dolnopasmowej swoich próbek…
… może być zapisany w postaci szeregu Fouriera (względem ortogonalnego układu funkcji sampling); wartości próbek są współczynnikami tego szeregu Fouriera. Szereg tryg. Fouriera …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz