Systemy radiokominkacyjne - modulacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy radiokominkacyjne  - modulacje - strona 1 Systemy radiokominkacyjne  - modulacje - strona 2 Systemy radiokominkacyjne  - modulacje - strona 3

Fragment notatki:


5. MODULACJE 5.1. Wstęp Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego  przez   zmianę   jednego   z   parametrów   fali   nośnej.   Przyczyny   stosowania  modulacji: 1. Umożliwienie   wydajnego   wypromieniowania   sygnału   do   ośrodka  rozchodzenia się fal. 2.  Zmniejszenie względnej szerokości pasma. Względną szerokość pasma możemy wyrazić wzorem: gdzie: -  ∆ f = f2 – f1   - bezwzględna szerokość pasma, fśr =  ( f2 + f1 )/2 – częstotliwość środkowa. 3. Uodpornienie sygnału na wpływ szumów i zakłóceń. 4. Umożliwienie wielokrotnego wykorzystania kanału częstotliwościowego. 5. Umożliwienie filtracji częstotliwościowej. Wyróżniamy następujące systemy modulacji: -  wąskopasmowe, -  szerokopasmowe. Z   modulacją   wąskopasmową   mamy   do   czynienia   w   przypadku,   gdy  szerokość widma sygnału zmodulowanego jest równa lub niewiele większa  od szerokości widma sygnału oryginalnego. 1 1 2 1 2 2 f f f f f f śr + − = ∆ (5.1) Modulator Z   modulacją   szerokopasmową   mamy   do   czynienia   w   przypadku,   gdy  szerokość   widma   sygnału   zmodulowanego   jest   wielokrotnie   większa   od  szerokości widma sygnału oryginalnego. 5.2. Modulacja amplitudy Falę sinusoidalną możemy zapisać w postaci: u(t) = A cos( Ω  t+  Φ ) (5.2) gdzie: A – amplituda fali nośnej, Ω - pulsacja (2π F ), Φ - faza. Proces modulacji jest realizowany w urządzeniu zwanym modulatorem. Na  rys. 5.1 przedstawiono schemat blokowy procesu modulacji. un(t)                u(t)          x(t) Rys. 5.1. Schemat blokowy procesu modulacji un(t)   – fala nośna, x(t)   – sygnał modulujący, u(t)  –  fala zmodulowana. 2 W   procesie   modulacji   amplitudy   przebieg   sygnału   oryginalnego  odzwierciedla przebieg amplitudy fali nośnej sygnału modulowanego. Falę  nośną sinusoidalną możemy opisać następującym wzorem: un(t) = Ao cos( Ω o t +  Φ o ) (5.3) Falę nośną sinusoidalną możemy również opisać wzorem Eulera: Przebieg czasowy fali nośnej przedstawiono na rys. 5.2. Rys. 5.2. Przebieg czasowy sinusoidalnej fali nośnej 3 ] ) ( ) ( [ 2 1 0 0 0 0 e e A t j t j u(t) O Φ + Ω − + Φ + Ω = (5.4) Zmodulowaną falę nośną opisuje się wzorem: u(t) = A(t) cos( Ω o t +  Φ o ) (5.5) Dla liniowej modulacji amplitudy, amplituda chwilowa wyraża się wzorem: A(t) = Ao [1 + k x(t)] (5.6) gdzie:  k  - stała Przyjmując sygnał modulujący sinusoidalny o postaci:

(…)

… fali nośnej
a) przebieg czasowy,
b) widmo.
9
Modulacja jednowstęgowa
Szerokość
widma
sygnału
zmodulowanego
jednowstęgowo
jest
najmniejsza spośród widm jakich systemów modulacji. Dalsze zawężanie
widma jest możliwe tylko przez odpowiednie kodowanie sygnału
modulującego i zmodulowanego.
Rys. 5.9. Widmo sygnału
a) modulującego,
b) zmodulowanego jednowstęgowo.
Rys. 5.10. Charakterystyka amplitudowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz