Modernizacja imperium rosyjskiego w latach 1861-1914

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modernizacja imperium rosyjskiego w latach 1861-1914 - strona 1 Modernizacja imperium rosyjskiego w latach 1861-1914 - strona 2 Modernizacja imperium rosyjskiego w latach 1861-1914 - strona 3

Fragment notatki:

Modernizacja imperium rosyjskiego w latach 1861-1914
Reformy Aleksandra II
włościańska-o chłopach prywatnych(1861),o chłopach rodziny carskiej(1863),o chłopach państwowych(1866).Car nadał chłopom wolność osobistą, mogli nabywać dobra ziemskie, prowadzić działalność gospodarczą, zawierać umowy, . Stworzono samorząd chłopski gdzie wybierano sołtysa. Chłop mógł wykupić ziemię na której mieszkał. Nadawano im również ziemię w wyniku umowy zbiorowej z ziemianinem. Ustalono , że ziemie kosztować będą 16 i 2/3 razy czynsz roczny. Chłopi nie mieli takiej kwoty i pożyczali od państwa
Reforma ziemska ( samorządowa ) z 1864 r.
utworzono samorząd wiejski, składał się on ze zgromadzeń ziemskich i urzędów ziemskich. Występował system kurialny ( 3 kurie : 1. Właściciele ziemscy 2. Społeczność miejska ( robotnicy ) 3. Chłopi ). Nadzór nad samorządem sprawował gubernator i minister spraw wewnętrznych
Reforma sądowa z 1864
utworzono sądy powszechne i niezawisłe. Wprowadzono jawne postępowanie sądowe, sędziowie byli nie usuwalni. Utworzono Sędziów Pokoju ( trzyosobowy skład ). Reforma Szkolna ( 1863 do 1864 )
nadano autonomie uniwersytetom . Studiować mogli mężczyźni jak i kobiety. Zakładano społeczne szkoły podstawowe. Reforma miejska z 1870
utworzono samorząd miejski, składał się on z 3 instytucji : Zebrania wyborcze ( system kurialny, kadencja 4 lata )
Dumy miejskie i zarządy miejskie. W wyborach uczestniczyli Ci , którzy płacili podatki.
Reforma wojskowa z 1874
-Wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej uzależniony od wykształcenia. Skrócono służbę wojskową z 25 do 6 lat.
Reforma finansowa
-Ustalono budżet, którym zarządzał minister finansów. Utworzono Izbę Skarbową, kontrolera państwowego oraz Bank Państwowy, który emitował złote ruble.
Następstwa reform Aleksandra II:
-liberalizacja
-stworzenie warunków społecznych makro i mikroekonomicznych dla gospodarki kapitalistycznej.
-wzmocnienie państwa poprze nacjonalizację aparatu państwowego w dziedzinie finansowej,kontrolnej, policyjnej, ekonomicznej, wojskowej i oświatowej.
-powstanie ułomnych struktur samorządowych
-powstanie niezależnego wymiaru sprawiedliwości.
-wzrost terroryzmu i postaw rewolucyjnych
-rozwój nihilizmu
Zmiany w systemie politycznym w Rosji w okr.1905-1907:
Wykaz aktów prawnych:
-akty państwowe z 18 II 1905
z 6VIII 1905
manifest carski z 17 X 1905
memoriał rządowy z 17 X 1905
reforma: powstała Rada Państwa(20 II 1906)


(…)

… się do nacjonalizmu, ugrupowania te były przeciwko wolnemu rynkowi. Centrowe : związek 17.10 ( partia konstytucyjno - monarchistyczna ) domagano się rozwiązań na styl amerykański
Partia konstytucyjno - demokratyczna ( kadeci ) zwolennicy monarchii parlamentarnej lub republiki , domagali się liberalnych praw , autonomii dla Polski i Finlandii oraz prywatnej własności ziemskiej. Partia Pracy , chciano parlament jednoizbowy , wprowadzenia republiki oraz nacjonalizacji ziemi
Lewicowe : eserowcy - zwolennicy republiki federacyjnej i państwa demokratycznego. Chciano aby w państwie rządzili chłopi a ziemia była własnością wspólnot gminnych .
Socjaldemokratyczna partia robotnicza Rosji : - mienszewicy ( chciano republiki , dyktatury , rządów robotników oraz aby ziemia była w rękach samorządu - mumicypaliaryzacja ziemi…
… Witte wprowadził złotego rubla )
budżet państwa w ciągu 10 lat wzrósł dziesięciokrotnie
pojawili się robotnicy
Zmiany systemu politycznego w wyniku rewolucji ( 1905 - 1907 )
powstała nowa instytucja Rada Ministrów utworzona przez Mikołaja II
Dokumenty wydawane przez cara Mikołaja II :
reskrypt : wybrano osoby do przygotowania projektu ustaw
06.08 1905 wydano akt prawny powołujący Dumę Państwową ( ciało…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz