Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 1 - strona 1 Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

MODELOWANIE RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ dr Bożena Frączek
Wykład 1
Program:
Istota i elementy ryzyka finansowego, klasyfikacje ryzyka
Elementy zarządzania ryzykiem rynkowym
Modelowanie ryzyka stopy procentowej
Modelowanie ryzyka walutowego
Ryzyko finansowe powoduje finansowe skutki dla podmiotu, który jest na nie narażony.
Ryzyko finansowe
(specyfika)
Ryzyko rynkowe (market risk)
Ryzyko wynikające ze zmian cen na rynkach finansowych i towarowych
Ryzyko płynności (liquidity risk)
Oznacza niebezpieczeństwo utraty zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych
Ryzyko kredytowe - Niebezpieczeństwo, że dłużnik nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań.
Ryzyko zmiany wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa na skutek zmiany zdolności kredytowej jego dłużników
Ryzyko poniesienia straty powstałej w wyniku utrzymywania określonego kontraktu, bądź kontraktów z danym partnerem handlowym
Ryzyko dostawy (w sektorze finansów międzynarodowych) - kiedy nie dochodzi do jednoczesnej wymiany płatności przy zawieraniu transakcji na rynku walutowym
Ryzyko kredytowe (instrumentów pochodnych) - rozbieżności w dokonywaniu płatności, kiedy przekazom należności jednej strony nie towarzyszą odpowiednie płatności z drugiej strony
Ryzyko operacyjne (operational risk) - koncentruje się na zagrożeniach wynikających z ludzi, systemów i procesów, poprzez które firma prowadzi działalność
Personalne - kwalifikacje personelu, działania na szkodę podmiotu
Organizacyjne - struktury organizacyjne, zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej, czy współdziałania między działami
Techniczne -posiadane wyposażenie techniczne i możliwości prowadzenia operacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, np. stopień niezawodności bankowych systemów informatycznych
Istnieje jeszcze prawne - niebezpieczeństwo powstania strat w wyniku zbyt późnego opracowania pewnych regulacji prawnych, niedostosowanych do czasu, kiedy powinny obowiązywać, zmiany w orzecznictwie, w wyniku niekorzystnych decyzji sądu, w związku z prowadzonymi sporami
Inne klasyfikacje:
Możliwości wpływania na czynniki ryzyka
Systematyczne
Specyficzne
Alternatywne skutki ryzyka
Czyste
Spekulacyjne
Rodzaje decyzji i horyzont czasowy
Operacyjne
Strategiczne
Pochodzenie czynników kształtujących ryzyko
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Ryzyko rynkowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz