Modele płynów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele płynów - omówienie - strona 1 Modele płynów - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Modele płynów
PŁYNY= CIECZE + GAZY
Gazy i ciecze określa się wspólnym mianem, gdyż posiadają wspólne cechy takie jak:
Bezkształtność (przybierają kształt pojemnika, w którym się znajdują)
Odmienne właściwości niż ciała stałe, podobne do siebie właściwości
Modele płynów
Niedokładnie opisują płyny
Uproszczony opis ilościowy
Opisując modele bierzemy pod uwagę lepkość i ściśliwość Nie uwzględniają wszystkich właściwości
Ściśliwość- opisuje na ile dany płyn da się skompresować np. poprzez przyłożenie ciśnienia
Gazy są ściśliwe- łatwo się kompresują
Ciecze- właściwie nieściśliwe, ale to zależy od ciśnienia (tłumaczy się to upakowaniem cząsteczek). W ciśnieniu atmosferycznym są nieściśliwe ale w dużo wyższym dają się kompresować Rodzaje płynów:
1) Nielepki, nieściśliwy- płyn doskonały- istnieje tylko w wyobraźni fizyków. Sam by płynął, czyli płyn idealny, nieużywany to opisu zjawisk
2) Lepki, nieściśliwy- przydatny do modelowania cieczy- korzystamy głównie z takich płynów
3) Nielepki, ściśliwy- modelowanie przepływu gazów w aerodynamice
4) Lepki, ściśliwy- płyn rzeczywisty
Sposoby na wyrażanie wielkości przepływu płynów
Przepływ płynów możemy wyrażać za pomocą wyliczenia:
1) Objętościowe natężenie przepływu płynów (QV), wyrażone głównie w jednostce [m3/s] 2) Masowe natężenie przepływu płynu (QM), wyrażone w jednostce [kg/s] QM= QV x ρ powiązane są one przez gęstość
ρ- gęstość, ciężar właściwy, stosunek masy do objętości
Średnia liniowa prędkość przepływu płynu
v= QV/ A
A- pole przekroju strumienia płynu [m2]
!!! Miód nie jest gęsty, jest lepki
Prawo ciągłości strugi Wynika z równania zachowania masy:
Masowe natężenie przepływu płynu jest zawsze stałe i zachowane- ilość masowa płynu przechodzącego przez rurę na sekundę jest zawsze stała
QM1= QM2
A jak się zmienia natężenie objętościowe? Również ilość płynu przechodzącego przez rurę na sekundę jest stała w danych przekrojach, ale tylko wtedy kiedy jest równa gęstość QV1 x ρ1= QV2 x ρ2 gęstości równe dla płynów nieściśliwych
QV1= A1 x V1 i QV2= A2 x V2 średnia liniowa prędkość przepływu płynu
To
v1 x A1= v2 x A2


(…)

… średnia liniowa prędkość przepływu płynu
To
v1 x A1= v2 x A2
Równanie ciągłości strugi:
QM= A x v x ρ
Pole koła P= πd2/ 4
d- średnica

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz