Modele konstytucyjności prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele konstytucyjności prawa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

MODELE KONSTYTUCYJNOŚCI PRAWA (wykład)
A) WEWNĄTRZPARLAMENTARNY - kontroli konstytucyjności aktów prawnych dokonuje parlament, obowiązek spoczywa na całym parlamencie i na jego organach oraz na podmiotach posiadających inicjatywę ustawodawczą
B) POZAPARLAMENTARNY
AMERYKAŃSKI - kontroli konstytucyjności ustaw dokonuje sąd, uczestnicy procesu podnoszą zarzut niekonstytucyjności aktów prawnych
EUROPEJSKI - kontrolę konstytucyjności ustaw sprawuje specjalnie do tego powołany organ wyposażony w prawo kontroli konstytucyjności ustaw
KONTROLA PREWENCYJNA - zapobieżenie wprowadzeniu niekonstytucyjnego aktu
KONTROLA REPRESYJNA - wyeliminowanie aktu niekonstytucyjnego (akty niekonstytucyjne mogą być anulowane, wstrzymane do czasu usunięcia sprzecznych z Konstytucją postanowień lub nie można ich stosować choć obowiązują)
KOMPETENCJE KONTROLI KONSTYTUCYJNEJ:
czuwanie nad przebiegiem referendów i ich wynikami, nad wyborami powszechnymi, spory pomiędzy organami państwa, badanie i rozwiązywanie partii politycznych, sprawy dotyczące głowy państwa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz