Model zmian cyklicznych wg Havighursta-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model zmian cyklicznych wg Havighursta-opracowanie - strona 1 Model zmian cyklicznych wg Havighursta-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Model zmian cyklicznych wg Havighursta
Okres rozwoju Czym się charakteryzuje?
Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo (0-6 lat)
Człowiek uczy się najpierw opanować i sprawować kontrolę nad swoim ciałem, czyli: nauka chodzenia, przyjmowanie stałego pokarmu, kontrola nad wydalaniem. Stopniowo także uczy się mówić, kompletuje coraz większy zasób słów i pojęć, staje się gotowy do opanowania czytania,
pisania. W tym okresie zauważa różnice w płci. Ważna jest także nauka pojęć w celu opisu rzeczywistości społecznej i fizycznej.
Średnie dzieciństwo (6-13 lat)
Okres rozwijania świadomości, wartości i moralności. Człowiek uczy się przebywać z rówieśnikami, uczy ról związanych ze swoją płcią. Następuje rozwinięcie umiejętności czytania, pisania, opanowane zostają potoczne pojęcia. Akceptacja i zrozumienie zmian zachodzących w ciele, kształtowanie właściwych postaw wobec siebie oraz innych a także grup społecznych.
Adolescencja (13-18 lat/12-18 lat)
Tworzenie dojrzałych relacji z rówieśnikami, przygotowanie do życia w rodzinie i małżeństwa. Na tym etapie człowiek powinien zaakceptować swój wygląd a także swoją płeć. Kształtują się role męskiej lub kobiecej. Przygotowanie do samodzielności ekonomicznej. Osiągnięcie osobistej
niezależności uczuciowej od rodziców i innych dorosłych. Następuje też rozwój systemu wartości i poczucie etyki i estetyki. Rozwijane jest nowej równowagi w stosunkach ze światem i równowagi
wewnętrznej. postępowanie akceptowane przez społeczeństwo.
Wczesna dorosłość (19-30 lat/18-35lat)
Charakteryzuje się podjęciem ról, do których człowiek przygotowywał się w czasie poprzednich etapów, m.in.: podjęcie roli małżonka, rodzica, pracownika. Na tym etapie człowiek poszukuje pracy, własnej grupy społecznej/towarzyskiej. Jest to okres, na który przypada bardzo wiele
ważnych, dla dalszych etapów życia, decyzji. Pełna akceptacja własnego ciała, wyglądu. Osiągnięcie niezależności emocjonalnej. Człowiek nabywa system wartości, który traktuje jako swoisty przewodnik. Osiągnięcie odpowiedzialności względem społeczeństwa.
Wiek średni (30-60 lat/35-60lat)
W tym okresie ważnym czynnikiem dla człowieka jest jego potomstwo. Chodzi tu o pomaganie własnym dzieciom, a więc uczenie ich odpowiedzialności, prezentowanie meandrów życia. W wieku średnim godzimy się także ze starzeniem rodziców. Należy także zaakceptować zmiany jakie zachodzą w organizmie. Ważne jest utrzymanie satysfakcji z pracy, zachowanie sprawności, chęć posiadania zainteresowań/hobby. Często w tym okresie następują gwałtowne zmiany np. rozwój po
kilkudziestu latach małżeństwa, chęć pozostawienia dowodów swojego istnienia. Jest to spowodowane świadomością, że jest jeszcze tak wiele

(…)

…, aby było dla niej komfortowe. Ten ostatni etap, w zależności jak wypełniliśmy poprzednie stadia rozwojowe, może radować (np. czy mamy wokół siebie krąg bliskich, osiągnęliśmy satysfakcję życiową) albo smucić (czy w wyniku życiowych perturbacji zostaliśmy sami, czy jesteśmy zadowoleni z naszego życia, pracy, itp.)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz