Model Winklera - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Model Winklera - Zimmermana
a) obciążenie siłą skupioną
b) odkształcenie belki i reakcja podłoża
Odkształcalność podłoża charakteryzuje współczynnik podatność podłoża obliczany w kNm-3 wg wzoru:
q - obciążenie (kPa)
S - osiadanie (m)
Jest to jednak uproszczenie związane z rzeczywistym osiadaniem poza obszarem belki.
Rzeczywiste obserwowane odkształcenia powierzchni podłoża gruntowego obciążonego odkształcalnym fundamentem.
Współczynnik podatności C można wyznaczyć z empirycznych zależności:
dla stóp kwadratowych lub kołowych
dla ław fundamentowych
gdzie: - moduł odkształcenia pierwotnego gruntu
- szerokość podstawy fundamentu
Wartość C można także wyznaczyć ze wzoru na osiadanie sztywnego fundamentu w półprzestrzeni sprężystej
gdzie:
 - współczynnik Poissona  - współczynnik kształtu podstawy fundamentu
Stosowanie modelu Winklera - Zimmermana daje dobre rezultaty w przypadku podłoża warstwy ściśliwej o małej miąższości spoczywającej na mało ściśliwych gruntach.
WARSTWA SPRĘŻYSTA WŁASOWA
Warstwa o grubości h (sprężysta) na podłożu nieodkształcalnym. Osiadanie poza obszarem obciążenia tworzy charakterystyczną nieckę
Funkcja zanikania osiadania (oparta na teorii sprężystości)
Cechy sprężyste charakteryzują moduł sprężystości i współczynnik Poissona.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz