milczenie - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
milczenie - omówienie (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Bezczynność - organ nie działa w sytuacji, gdy stan faktyczny w połączeniu z normą prawną tego od niego wymaga, wręcz zobowiązują, organ nie korzysta z przyznanej kompetencji, nie realizuje swojego obowiązku
Milczenie administracji - bierne zachowanie organu w określonych przez ustawę sytuacjach
Starościak: właściwie utożsamia bezczynność i milczenie; konstrukcje:
- „decyzja pozytywna” - prawo materialne
- „decyzja negatywna” - stronom służy zwyczajny środek prawny
-„dewolucja kompetencji” - po upływie terminu załatwienia sprawy następuje na wniosek strony przeniesienie kompetencji jej załatwienia na organ wyższej instancji
Milczenie jest dopuszczone przez ustawę, dlatego nie może być oceniane negatywnie, a powinno być traktowane jako zaniechanie wywołujące skutki prawne, można traktować wręcz jak o swoistą formę działania organu administracji, za pomocą której organ milcząco wyraża swoją wolę
O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego założyciele informują właściwy organ nadzorujący (starostę) i jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono działalność rozpocząć milczenie organu powoduje skutek w postaci uzyskania prawa do prowadzenia działalności przez stowarzyszenia zwykłe
Prawo budowlane - obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania niektórych rodzajów robót budowlanych, który powinien zostać zrealizowany przed rozpoczęciem tych robót, można do nich przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz