Mikroekonomia - wykład 9 (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykład 9 (sem. I) - strona 1 Mikroekonomia - wykład 9 (sem. I) - strona 2 Mikroekonomia - wykład 9 (sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 9, (sem. I)
Wykład 9
Formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw
Współdziałanie przedsiębiorstw może przybrać postać powiązań kooperacyjnych bądź koncentracyjnych. Pierwsze z nich charakteryzuje dowolność i stosunkowo luźne połączenie przedsiębiorstw w celu wspólnego koordynowania lub realizacji zadań bez utraty samodzielności ekonomicznej i odrębności prawnej (np. konsorcja, zrzeszenia, alianse). W koncentracyjnych formach współdziałania dochodzi do znacznego ograniczenia ich samodzielności lub nawet utraty samodzielności prawnej (holding, koncern, konglomerat).
HOLDING
Holding to grupa kapitałowa składająca się z podmiotu dominującego i podmiotów zależnych, stowarzyszonych i związanych w której to grupie spełnione są jednocześnie dwa warunki:
Dominacja jednej ze spółek ma swoje źródło przede wszystkim w więziach właścicielskich lub kapitałowych
Zarząd spółki dominującej realizuje cele strategiczne opierając się na zasobach własnych oraz na zasobach spółek podporządkowanych (np. Elektrim i Mostostal)
Rodzaj spółki
Pakiet akcji posiadanych
1. Zależne
50
Skonsolidowane sprawozdania finansowe
2. Stowarzyszone
20 ale

(…)

… dla osiągnięcia celu głównie gospodarczego. Z ekonomicznego punktu widzenia spółka jest zrzeszeniem osób lub kapitału w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Podział z formalno-prawnego punktu widzenia
Cywilne (regulowane przepisami kodeksu cywilnego)
Handlowe (regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych)
Dla obrotu gospodarczego istotniejsze znaczenie ma podział spółek na:
Osobowe (spółki cywilne…
…) odpowiada sama spółka. Wspólnik musi dobrze oszacować aport bo komornik/wierzyciel gdy dowiedzie, że był mniejszy niż deklarowany to może sięgnąć po majątek osobisty, należy też określić udział w partycypacji nie tylko zysków, ale i strat! Jeśli wspólnicy się rozchodzą, należy na nowo ją zarejestrować. A w spółce osobowej wszyscy wspólnicy ponoszą osobistą, nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz