Mikroekonomia - definicje ekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - definicje ekonomii - strona 1

Fragment notatki:

ściąga na koło zaliczeniowe
DEFINICJE EKONOMII DEF . 1 EKONOMIA – zachowanie ludzi dążących do określonych celów z wykorzystaniem ograniczonych środków (zasobów) mających alternatywne zastosowanie. Wyjaśnienie – człowiek w ekonomii jest przedmiotem i podmiotem, dąży do coraz lepszego zaspokajania potrzeb. Musi wytwarzać produkty lub świadczyć usługi: materialne, niematerialne. PRACA – jest działaniem celowym i świadomym zbliżającym do rosnących potrzeb człowieka. Praca składa się na produkcję. OGNIWA PROCESU GOSP: -produkcja,-podział,-wymiana rynkowa, -konsumpcja. ZASOBY – naturalne, -ludzkie, -kapitałowe, -a) rzeczowe, -b)finansowe Środki produkcji: -przedmioty pracy – tworzywa z których powstają produkty, zaliczamy tu: surowce i półprodukty -środki pracy – rzeczy którymi oddziałujemy na przedmioty pracy i możemy oddziaływać bezpośrednio narzędziami a pośrednio urządzeniami) Narzędzia pracy: -proste, -złożone, -urządzenia pomocnicze. Wyrób ekonomiczny – wymaga spełnienia: - zasady racjonalności, -zasady optymalności. Na podstawie def 1 ekonomię dzielimy na: -mikroekonomię, -makroekonomię. Mikroekonomia – zajmuje się pojedynczymi zjawiskami, pojedynczymi rynkami, pojedynczymi podmiotami. Makroekonomia – bada makro zjawiska takie jak: dochód narodowy, bezrobocie rynki globalne,handel zagraniczny, instytucje ponadnarodowe, bilans płatniczy, politykę gosp. DEF.2 Ekonomia – bada i odkrywa prawa ekonomiczne, formuje teorie i wskazuje na ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej głównie poprzez politykę gosp. PRAWO EKONOMICZNE – jest to stały, powtarzający się związek między zjawiskami ekonomicznymi. Weryfikacja dokonuje się na podstawie 3 zasadniczych zasad: 1)obiektywność praw ekonomicznych i przyrodniczych co oznacza, że prawa te są niezależnie od naszej świadomości i woli; 2)historyczny praw ekonomicznych -prawa ogólne, -prawa wspólne, -prawa specyfi

DEFINICJE EKONOMII DEF . 1
EKONOMIA - zachowanie ludzi dążących do określonych celów z wykorzystaniem ograniczonych środków (zasobów) mających alternatywne zastosowanie.
Wyjaśnienie - człowiek w ekonomii jest przedmiotem i podmiotem, dąży do coraz lepszego zaspokajania potrzeb. Musi wytwarzać produkty lub świadczyć usługi: materialne, niematerialne.
PRACA - jest działaniem celowym i świadomym zbliżającym do rosnących potrzeb człowieka. Praca składa się na produkcję.
OGNIWA PROCESU GOSP:
-produkcja,-podział,-wymiana rynkowa, -konsumpcja.
ZASOBY - naturalne, -ludzkie, -kapitałowe, -a) rzeczowe, -b)finansowe Środki produkcji:
-przedmioty pracy - tworzywa z których powstają produkty, zaliczamy tu: surowce i półprodukty
-środki pracy - rzeczy którymi oddziałujemy na przedmioty pracy i możemy oddziaływać bezpośrednio narzędziami a pośrednio urządzeniami)
Narzędzia pracy: -proste, -złożone, -urządzenia pomocnicze. Wyrób ekonomiczny - wymaga spełnienia: - zasady racjonalności, -zasady optymalności.
Na podstawie def 1 ekonomię dzielimy na: -mikroekonomię, -makroekonomię.
Mikroekonomia - zajmuje się pojedynczymi zjawiskami, pojedynczymi rynkami, pojedynczymi podmiotami.
Makroekonomia - bada makro zjawiska takie jak: dochód narodowy, bezrobocie rynki globalne,handel zagraniczny, instytucje ponadnarodowe, bilans płatniczy, politykę gosp.
DEF.2
Ekonomia - bada i odkrywa prawa ekonomiczne, formuje teorie i wskazuje na ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej głównie poprzez politykę gosp.
PRAWO EKONOMICZNE - jest to stały, powtarzający się związek między zjawiskami ekonomicznymi.
Weryf

(…)

…; -swoboda wejścia i wyjścia z rynku; -doskonała informacja.
KONKUR. MONOPOLISTYCZNA ( NIEDOSKONAŁA) -odnosi się do tych rynków, na których swoją działalność gospodarczą prowadzi względnie duża liczba firm oferujących na sprzedaż podobne, ale nie identyczne produkty.
Konkurencja monopolistyczna ma swoje cechy charakterystyczne: -względnie duża liczba sprzedających; -zróżnicowanie produktów; -konkurencja…
… się wielkości podaży. Przy tej cenie na rynku nie pojawiają się ani nadwyżki ani niedobory i wszystkie transakcje mogą być zrealizowane.
2)Jeśli cena przewyższa popyt to pojawia się nadwyżka rynkowa - dla jej upłynnienia potrzebny jest spadek cen do Pr.
3)Jeśli popyt przewyższa podaż pojawia się niedobór rynkowy - co oznacza wzrost cen dóbr a następnie wzrost produkcji - podaży.
TEORIA CEN - w teorii…

3)KRAŃCOWE MC
MC-wskazują na zmianę kosztów całkowitych zmiennych ze wzrostem produkcji o jednostkę.
 TVC
MC=---------------
 Q 1
MC=---------------
MP -odzwierciedla zwiększający się koszt krańcowy zgodnie z prawem malejącej produkcyjności krańcowej.
STRUKTURA KOSZTÓW W KRÓTKIM OKRESIE- przedstawią relację między AFC,AVC,ATC i MC.
RELACJA PRODUKT A KOSZTY
Odnosi się do:1)AP i AVC 2)MP i MC
Punkt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz