Mikrobiologia egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 7693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia egzamin - strona 1

Fragment notatki:


Egzamin jest testem aczkolwiek w notatce są pytania i tylko właściwe odpowiedzi.

Plik składa się z 4 stron i zawiera informacje, które pozwolą na doskonalsze przygotowanie się z egzaminu ze względu na informacje czego można się spodziewać po Panu profesorze.

Pytania dotyczą definicji takich jak: Ludwik Pasteur, olejek imersyjny, drożdże piekarnicze, organizmy transgeniczne, prawo minimum Liebliega, prawo tolerancji Shelforda.

1.Ludwik Pasteur
>1822-1895 chemik z wykształcenia wprowadził pożywki płynne, badał proces fermentacji
2.Robert Koch
>1845-1910 lekarz, opracowal metody badania bakterii, wyrył przecinkowca cholery
3. Organizmy prokariotyczne zawieraja
>nukleoid + plazmidy
4. Mikologia to nauka o:
>grzybach
5.Przetrwalniki ? spory produkuja nastepujace bakterie:
>Laseczki
6.Bakterie właściwe należą do rzędu:
>Eubacteriales
7. Olejek imersyjny:
>umożliwia obserwacje bakterii w mikroskopie świetlnym
8. Najważniejsze bakterie w osadzie czynnym:
>zooglea ramigera i spherotilus natans
9.Miano coli to:
>najwyższe rozcienczenie gdzie jeszcze ywstępuje E.coli
10.Co to sa organizmy transgeniczne:
>zawieraja obce geny, wprowadzione na drodze inżynierii genetycznej, sa dziedziczne
11.Prawo minimum Liebliega stwierdza że:
>rozwój organizmów ogranicza ten czynnik, który pierwszy wystapił w ilości minimalnej
12. Prawo tolerancji Shelforda określa:
>wytrzymałość organizmow na nadmiar jakiegoś czynnika powyżej którego rozwój jest niemożliwy
13.Jako substancji antypieniących używa się:
>alkoholi, estrów, kwasów tłuszczowych, glikolu propylenowego
14.Drożdze piekarnicze to
>Saccharomyces cerevisiae
15.Mycobacterium tuberculosis to:
>prątek gruźlicy
16.Aflatoksyny produkowane sa przez:
>aspergillus flavus, aspergillus paresiticus
17.Antybiotyki działaja:
>tylko wybiórczo na niektóre mikroorganizmy
18.Streptomycyne produkuje:
>Streptomyces griseus
19.Mikotoksyny działaja:
>mutagennie, teratogennie, karcinogennie, fitotoksycznie
20.Mastilis to:
>zapalenie wymienia
21.Najsilniejsza egzotoksyne-jad kiełbasiany-produkuje:
>clostidium botulinum
22.Rodzaje bakteri wystepujace w kwasnym mleku:
>lactococcus, leuconostoc
23.Glukoza u drobnoustrojow rozkladana jest wg. 3 szalków
>EMP, HMP, KDPG
24.Które z organelli występuja u bakterii:
>nukleoid
25.która z grup chorobotwórczych jest wywoływana przez wirusy:
>ospa, grypa, wścieklizna , opryszczka
26.Do fotoautotrofów należa:
>sinice
27.Wchłanianie pokarmu do kom. bakteryjnych odbywa się na zasadzie:
>osmozy
28.Organizmy autotroficzne mogą korzystac z energii:
>promieniowania słonecznego
29.Najsilniejsze toksyny wytwarzaja bakterie z rodzaju:
>clostridum
30.Robert Koch był z wykształcenia
>lekarzem
31.Które z grup chorób jest wywoływana przez bakterie:
>posocznica, dzuma, tyfus,dur brzuszny
32.typowe przetrwalniki(endospory) u bakterii z rodzaju:
>wszystkie z podanych (czyli bacillus, clostridium, sporosarcina


(…)

…(czyli z ciemnym polem widzenia, fluorescencyjny, świetlny)
55.Priony to czynnik zakaźny, są to:
>białkowe osłonki komórek nerwowych
56. Jaka choroba jest przenoszona przez mleko?
>brucella
57.Która z bakterii może wywoływać tzw. ?mastitis?
>staphyloccocus aureus
58.Najważniejsze wtórne metabolity o dziełaniu ekotoksycznym występujących w środowisku przyrodniczym?
>glikozydy cyjanogenne
59.Na czym polega zjawisko kawitacji?
>rozrywanie roztworu przez powstawanie w nim pęcherzyków gaazu co doprowadza do mechanicznego rozrywania komórk od wewnątrz
60.Jakie znasz rodziny bakterii fotosyntetyzujących?
>Chlorobacteriaceae, chlomatisiaceae, chloroflexaceae
61.Jakie znasz nitrozoaminy- napisz pełne nazwy
-DMNA- dimetylkonitrozoamina
-DENA- dietylkonitrozoamina
-MENA- monoetylonitrozoamina
-DPNA-dipropyonitrozoamina
-NPLD…
… bakterie w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy bakterie wykorzystywane w browarnictwie w bakteriał wystepuje mat genetyczny w postaci(jednej dwoniciowej nici DNA) Polak który dal poczatek mikrobiol.środowiska Najbardziej uznany mikrobiolog w Polsce jaka struktura zewnętrzna nie występuje u bakterii(błona cytoplazmatyczna) jaki gen znajduje sie w zmodyfikowanej kukurydzy enzymy restrykcyjne słuzą do( cięcia…
… królestwa bakterie z jedna rzęska to (monotricha) aktifag to wirusy atakujace (promieniowce) w scianie kom.których mikrobow wyst. kw. mykolowy i woski peniciline odkrył(Fleming) samozywne mikroby to(chemoorganofory)
Egzamin to test abcd 30pytań 10-15minut …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz