Mierzenie dobrobytu społecznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mierzenie dobrobytu społecznego - wykład - strona 1 Mierzenie dobrobytu społecznego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Danuta Mitręga
Wykład 4
Mierzenie dobrobytu społecznego Gospodarka warunkuje standard życia wśród ludzi.
Istnieje konieczność redystrybucyjna  strefa socjalna.
MIERNIKI DOBROBYTU SPOŁECZNEGO:
Produkt krajowy brutto - krótka historia mierzenia dobrobytu społecznego (różne dane: od lat 30' - 50'); pierwotnie mierzono przy pomocy bogactwa. Jednak bogactwo kumuluje się przez wieki a PKB jest na dany rok. Umożliwia porównywania między różnymi krajami i sprowadza kwestię dobrobytu do wartości dóbr i usług. Jest to daleko idące uproszczenie. Potrzebne są także miary uwzględniające charakter jakościowy, a nie tylko ilość konsumpcji dóbr i usług.
Jakość życia - różnie definiowany - całokształt warunków pożądanych dla rozwoju człowieka. Miarę fizycznego, duchowego i społecznego zadowolenia. Tego się nie da mierzyć przy pomocy PKB.
Wady i zalety PKB i PNB jako miar dobrobytu:
Zalety:
prostota obliczania - łatwość wyrażenia wskaźnika (w wymiarze międzynarodowym jest problem - sprowadzenie do wspólnej waluty - może to deformować rachunek). Najczęściej jest wyrażany w dolarach /$/, ale w EU wyraża się w euro /€/. Problem ujęcia w wartościach nominalnych i w sile nabywczej. 1$ w Polsce, Stanach, Zimbabwe ma różną siłę nabywczą. Cenniejsze są wartości wyrażone w sile nabywczej pieniądza (w krajach biednych dochód w dolarach jest wyższy niż nominalny, a w bogatych odwrotnie)
/aktualnie Polska: PKB n/osobę 4000$, wg siły nabywczej 3000$ - nasze ceny są o połowę niższe więc dochód wyrażony w sile nabywczej jest o 100% wyższy. /
Wady:
PKB, PNB uwzględniają efekty działalności jednego roku, a o warunkach w jakich żyjemy nie decyduje tylko produkcja jednego roku ale także to co nagromadzono wcześniej.
W PKB uwzględniane są tylko efekty działalności oficjalnie rejestrowane. Wypadają więc efekty, które są z działalności pozarynkowej lub w szarej strefie.
Działalność pozarynkowa - np. pomaluję sobie mieszkanie, zmodernizuję coś, sprzątanie, gotowanie w domu, posiadanie ogródków domowych, działkowych. Strefa pozarynkowa się kurczy - wiąże się to z aktywizacja zawodową kobiet. PKB per capita w krajach słabo rozwiniętych i wysoko rozwiniętych nie współgrają bo w słabo rozwiniętych większa jest rola działalności pozarynkowej.
Szara strefa - „pół-legalna” - przedmiot transakcji jest legalny ale transakcje nie jest legalna. np.: sprzedaje się kwiaty ze swojego ogródka. W Polsce przymyka się na to oko. Uważa się też, że w okresie transformacji stabilizuje gospodarkę - tworzy tzw.

(…)

… (Purchasing Power Parity Salary - parytet siły nabywczej)
HPI - 1 Procent ludzi, którzy umrą przed 40 rokiem życia
Wskaźnik osób niepiśmiennych
Praw wyrażone przez:
1. procent ludności bez dostępu do wody i usług zdrowotnych.
2. procent ludzi poniżej 5 roku życia z niedowagą.
HPI - 2
Procent ludzi, którzy umrą przed 60 rokiem życia
Wskaźnik analfabetów funkcjonalnych (nauczyli się czytać i pisać…
… od niego zjawiska niekorzystne - tzw. „plagi” - hałas, zanieczyszczenia - i dodaje wartość dóbr i usług o charakterze nierynkowym, wartość dóbr publicznych oraz włącza się wartość czasu wolnego.
Wskaźniki rozwoju społecznego - jeszcze bardziej rozbudowane od wskaźników dobrobytu: GEM - Gender Enpowerment Measure - wskaźnik równouprawnienia płci.
Przykładowe dane:
HDI `99
Oczekiwana długość życia noworodków
PKB per…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz