Miejsce marketingu w strategii przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce marketingu w strategii przedsiębiorstwa  - strona 1 Miejsce marketingu w strategii przedsiębiorstwa  - strona 2

Fragment notatki:


MIEJSCE MARKETINGU W STRATEGI PRZEDSIĘBIORSTWA
Strategia przedsiębiorstwa to:
- wyznaczanie długookresowych i ogólnych kierunków i celów działania, a także określenie sposobów ich osiągnięcia
5 elementów strategii firmy (strategia ogólna):
1.Misja firmy
2.Domenta działania (rynki, produkty, technologie działania)
3.Przewaga strategiczna (sposób dostarczenia produktów, ceny, jakość)
4.Cele strategiczne
5.Funkcjonalne programy działania (np. marketing, finanse, księgowość)- strategie szczegółowe
Misja wyznacza sens (cel) istnienia każdej organizacji
Pomiędzy strategią firmy a marketingiem występują dwukierunkowe zależności:
- marketing odgrywa ważną rolę w kształtowaniu strategii:
- dostarcza wiodącej filozofii
- określa potrzeby klientów i zdolność firmy do ich zaspokojenia, a te czynności decydują o misji i celach firmy
- dostarcza danych wejściowych do planowania strategii pomagając zidentyfikować atrakcyjne szanse rynkowe i oceniając potencjał z jakim firma może je wykorzystać
- większa część strategii firmy zajmuje się zmiennymi marketingowymi- udziałem w rynku, rozwojem rynku, wzrostem- te obszary zainteresowań się pokrywają w obydwu rodzajach zadań
PROCES MARKETINGOWY
Analiza możliwości marketingowych System informacji marketingowej i badania marketingowe.
Trendy:
- rozwój marketingu od lokalnego przez narodowy do globalnego
- przejście od zaspokojenia potrzeb do spełnienia pragnień kupujących
- przejście od cenowej do poza cenowej konkurencji
Cele badania rynku:
- ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji dotyczących działalności
- ustrzeżenie się przed błędami, którymi obarczone są decyzje bazujące wyłącznie na intuicji
- badania rynku nie są całkowicie rozstrzygające, ale dają większe szanse podjęcia odpowiednich decyzji
System informacji marketingowej (SIM)
To sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół ludzi, urządzeń i procedur, który w sposób ciągły gromadzi, przetwarza, analizuje i ocenia, a następnie przekazuje potrzebne, aktualne i dokładne informacje do osób podejmujących decyzje marketingowe.
W jaki sposób można przekazać informacje?
Podsystem SIM:
1. System wewnętrznych sprawozdań
2. System obserwacji otoczenia (wywiad marketingowy)
3. System informacji rządowej
4. System badań marketingowych
1. System wewnętrznych sprawozdań
- dane dotyczące zamówień sprzedaży, cen, należności i płatności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz