MIEJSCE I ROLA KIEROWNIKÓW W ORGANIZACJI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MIEJSCE I ROLA KIEROWNIKÓW W ORGANIZACJI - strona 1 MIEJSCE I ROLA KIEROWNIKÓW W ORGANIZACJI - strona 2 MIEJSCE I ROLA KIEROWNIKÓW W ORGANIZACJI - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 5 MIEJSCE I ROLA KIEROWNIKÓW W ORGANIZACJI A. KIEROWANIE Potrzeba kierowania jest naturalną konsekwencją pracy grupowej.
Funkcja ta była określona przez H.Fayola jako „rozkazywanie”.
Później nazywano ją: motywowaniem, przewodzeniem, decydowaniem rozkazodawczym, pobudzaniem, kierownictwem przywódczym.
Rzeczownik kierownik pochodzi od czasownika kierować , który oznacza:
nadawać kierunek komuś/czemuś
kreować, kształcić, szkolić (w zawodzie)
powozić, sterować
powodować, że ktoś albo coś coś robi
przewodniczyć komuś/czemuś, sprawować kierownictwo, rządzić czymś/kimś
Słowo menedżer w literaturze H.Fayol 1916r. - Administration industrielle et generale (Administracja przemysłowa i ogólna)
słowo administration było tłumaczone na j.angielski raz jako „ administrowanie ” (administration) a raz jako „ zarządzanie ” (management)
Rodzaje menedżerów wg zajmowanego szczebla menedżerowie strategiczni (najwyższego szczebla) - odpowiadają za całość danej jednostki tj. za pracę wielu grup wykonujących różne funkcje
menedżerowie taktyczni (średniego szczebla) - odpowiadają za jeden rodzaj działalności (funkcji) danej organizacji (np. marketing, produkcja, finanse itp.)
menedżerowie operacyjni/liniowi (pierwszej linii) - odpowiedzialni są bezpośrednio za realizację wyznaczonych szczegółowych celów organizacji menedżerowie sztabowi pełnią funkcję doradcze (władza ekspercka).
Role menedżera wg H.Mintzberga Role interepersonalne (międzyludzkie) -reprezentant
-przywódca (przełożony)
-łącznik (integrator)
Role inf ormacyjne -monitor (obserwator)
-propagator
-interpretator (rzecznik)
Role decyzyjne -przedsiębiorca (innowator)
-koordynator
-dysponent (alokator)
-negocjator
Rodzaje umiejętności menedżerów wg R.L.Katza umiejętności techniczne - sprawne posługiwanie się i wykorzystywanie narzędzi, metod i technologii
umiejętności społeczne - zdolność współpracowania z innymi ludźmi
umiejętności koncepcyjne - zdolność postrzegania organizacji jako całości i poszczególnych części, umiejętność podejmowania decyzji
B. WŁADZA i PRZYWÓDZTWO

(…)

… autokratyczny - centralizacja uprawnień, narzucanie metod pracy, jednoosobowe podejmowanie decyzji ograniczające uczestnictwo pracowników
styl demokratyczny - delegowanie uprawnień, włączanie pracowników w proces podejmowania decyzji dot. celów i metod pracy, obopólna wymiana informacji, jednak podjęcie ostatecznej decyzji leży w gestii kierownika
styl leseferystyczny - kierownik pozostawia swoim pracownikom…
… i PRZYWÓDZTWO
Źródła władzy wg M.Webera
władza charyzmatyczna
władza tradycyjna, oparta na wierze w trwałość i prawomocność danego porządku
władza racjonalna (legalna) - pochodzi z mianowania albo z wyboru dokonanego w ramach uznanych procedur.
Źródła/podstawy władzy wg J.Frencha i B.Ravena
władza „za nagrody”
władza wymuszona
władza z mocy prawa
władza ekspercka
władza odniesienia
Im większą liczbą źródeł…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz