Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Taryfa Celna
- rodzaj aktu prawnego, usystematyzowany wykaz towarów z przypisanymi im stawkami celnymi. Współcześnie taryfy są powszechnie stosowane, ale w tym znaczeniu taryfa celna jako pojęcia zapoczątkowane było we Francji w 1664r., tzw., taryfa celna Colberta. Miała umiarkowanie protekcyjny charakter, umiarkowanie rygorystyczny. Krótko po tej taryfie wprowadzono następną, 1667r., ,,poprawiona” na bardziej protekcjonistyczną. 1724r., w Rosji, kolejna taryfa celna ,,Rosji”, wówczas władzę sprawuje Car, który również decyduje o tego typu aspektach. W 1789r., taryfa celna USA, czas powstania już Konstytucji USA, jest jednym z pierwszych aktów owa taryfa po konstytucji która powstała, ma charakter strategiczny. W 1818r., taryfa celna Prus. Taryfa celna Włoch 1887r. Lata 1968/69r., wchodzi w życie taryfa celna dla EWG. Wspólną cechą owych taryf celnych jest to, że ustanowione na kilku terytoriach stanowią spoiwo gospodarcze dla Państw, które przyjmują taką taryfę celną. Jest to analogiczny układ do Układu GATT, przyjęty 20 lat wcześniej niż wspólna taryfa EWG. Funkcjonowanie taryfy w EWG a teraz w UE jest pogłębieniem pewnej …
Dla zwiększenia bezpieczeństwa obrotu towarów, gospodarczego taryfy celne charakteryzuje dodatkowo kod cyfrowy (obok wykazu towarów, opisu towarów, stawek celnych), jest zorganizowany w taki sposób, że im mniej cyfr tym towar mniej przetworzony i im więcej tym bardziej przetworzony, złożony a to oznacza, że systematyka taryfy celnej uwzględnia następującą kolejność: surowce - półprodukty - produkty przetworzone - produkty wysoko przetworzone. HS - Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, 4-6 cyfr.
_ _ _ _ _ _ CN - Nomenklatura Scalona, dodatkowy system oznaczania, kodowania towarów o kolejne 8 cyfr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Za pomocą 14 cyfr identyfikujemy określony produkt.
TARIC - Zintegrowana Taryfa Celna
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ryzyko związane z błędem zastosowania taryfy celnej zmniejszone jest dzięki tym cyfrom do minimum. Środki Taryfowe
Inaczej zwane jako bariera taryfowa bądź bariery handlowe. Jest to po prostu cło, wynika wprost z taryfy celnej, jest jedynym środkiem taryfowym = Cło.
Mamy jednak różne rodzaje ceł.
Najbardziej powszechnymi są cła importowe, które nakładane zostają na towary przywożone z zewnątrz czyli importowane. Występują także cła eksportowe, nakładane na towary eksportowane, rzadko stosowany, stosowany jeśli państwo próbuje zapobiec eksportowi/wywozowi towarów deficytowych. Zapobiega nadmiernemu wywozowi dóbr, surowców. UE ich nie stosuje, ale konstrukcja prawna w UE do tego istnieje.

(…)

… towaru, a więc wyrażane w %. Cła specyficzne, które wyrażane są w kwocie na daną jednostkę. Cła kombinowane, które stanowią połączenie ceł wartościowych i specyficznych oraz cła alternatywne (wartościowe bądź specyficzne).
Źródła Prawa Celnego
Obecnie w UE podstawowym źródłem prawa w tym zakresie jest Wspólnotowy Kodeks Celny, który został przyjęty w postaci rozporządzenia Rady EWG w październiku 1992r. WKC jest skrótem. Funkcjonuje w tej postaci do 2008r., jest zmieniony następnym Kodeksem tzw., Zmodernizowanym Wspólnotowym Kodeksem Celnym (ZWKC), przyjęty jako rozporządzenie ale nie wchodzi w życie, co oznacza że do dziś funkcjonuje WKC. Ten ZWKC przyjęty w parlamencie europejskim, ale nie wszedł w życie już jest modyfikowany i ten nowy nosi nazwę Unijny Kodeks Celny, jest projektowany i zmieniany, ale nie wszedł jeszcze w życie ani nie jest przyjęty. Obowiązuje do dziś WKC.
Dodatkowo do obowiązującego WKC uzupełniająco stosowane są regulacje prawne w tym zakresie czyli w zakresie prawa celnego państw członkowskich UE. W Polsce jest to Ustawa Prawo Celne z marca 2004r., oraz Ustawa o Służbie Celnej z 2009r. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz