Mgr Maria Roszyk - strona 6

Monopolizacja-formy i rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1659

FORMY MONOPOLIZACJI RYNKU I RODZAJE ZRZESZEŃ MONOPOLISTYCZNYCH Pozycja Monopolisty w zakresie produkcji lub zbytu umożliwia przedsiębiorstwu ustalenie ceny monopolowej i osiąganie większych zysków w porównaniu do warunków rynku konkurencyjnego. Z tej racji dążenie przedsiębiorstw do monopolizowan...

Narzędzia analizy ekonomicznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1393

W3 - Narzędzia analizy ekonomicznej PLAN : Metoda naukowa - prawa ekonomiczne Modele ekonomiczne, kategorie ekonomiczne Dane ekonomiczne Wizualizacja

Narzędzia analizy rynku - Elastyczność

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

NARZĘDZIA ANALIZY RYNKU POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI Nabywana ilość danego dobra Q d zmienia się pod wpływem wielu czynników wymiernych i niewymiernych, Z tych pierwszych najważniejsze to : cena danego dobra C, ceny dóbr substytucyjnych Cs ,ceny komplementarnych C k oraz dochód pieniężny Y. Zależności zap...

Oligopol oferentów: ustalenie ceny przy heterogenicznej konkurencji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Oligopol oferentów: ustalenie ceny przy heterogenicznej konkurencji. W konkurencji homogenicznej zakładaliśmy, że produkty wytwarzane przez kilku producentów są nierozróżnialne dla nabywców, czyli nie mają oni żadnych preferencji w stosunku do oferentów. Teraz będziemy rozpatrywać przypadek, gdy ...

Optimum konsumenta - Teoria użyteczności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2380

Rynek, popyt, podaż. Teoria optimum konsumenta I. Teoria użyteczności a równowaga konsumenta Wyjaśnia sposób funkcjonowania konsumenta na rynku. Oparta jest na funkcji użyteczności. Teoria użyteczności zakłada dążenie konsumenta do m...

Pajęczynowy model równowagi rynkowej - Produkcja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

Pajęczynowy model równowagi rynkowej Poprzednio prowadząc rozważania dotyczące równowagi rynkowej przyjmowaliśmy, że producenci natychmiast reagują na zmiany ceny rynkowej zmianą wielkości podaży. Dotyczyło to również nabywców. O ile jed...

Popyt i podaż

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

PODSTAWOWE ELEMENTY TEORII PODAŻY I POPYTU Pojęcie rynku i jego klasyfikacja istota rynku; rynek a mechanizm rynkowy i system regulacji rynkowej; kryteria klasyfikacji i rodzaje rynku; Instytucje i kategorie obsługi rynku pieniądz i ceny oraz ich pochodne ; instytucje handlowe i obsługi finansowe...

Popyt, podaż, cena - Mikroekonomia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Teoria i praktyka mikroekonomii. (rynek,popyt,podaż,cena) Istota analizy mikroekonomicznej, jej przedmiot i podstawowe założenia badania zachowań konsumentów (gospodarstw domowych) badania zachowań producentów analiza cząstkowa ogólna teoria równowagi Narzędzia analizy mikroekonomicznej model...

Popyt, podaż, rynek-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

W4 - Popyt, podaż, rynek PLAN : Idea rynku w ekonomii Popyt, podaż, cena równowagi Czynniki determinujące kształt krzywej popytu i podaży Dynamiczny model pajęczyny 1. Idea rynku w ekonomii RYNEK - zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu miedzy kupującymi a sprzedającymi w procesie wymian...

Popyt jako funkcja cen

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Popyt jest funkcją cen. Zależność zapotrzebowania na jakieś dobro w zależności od ceny tego dobra D - krzywa popytu S - krzywa podaży Cena równowagi rynkowej - kiedy nie występują niedobory lub nadwyżki. Dla ceny (na wykresi...