Mgr Maria Roszyk - strona 5

Rynek w pojęciu ekonomicznym, potocznym - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

RYNEK W UJĘCIU EKONOMICZNYM Ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określonymi funduszami nabywczymi. RYNEK W UJĘCIU POTOC ZNYM Ściśle określone miejsce kupna i sprze...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

EKONOMIA WYKŁAD 1 Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, mają charakter praw stat...

Asymetryczny model duopolu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

Asymetryczny model duopolu von Stackelberga. Model ten wychodzi z krytyki modelu Cournot'a. Zachowuje on wszystkie poprzednie założenia z wyjątkiem tego, że teraz jeden z producentów będzie się zachowywać heteronomicznie (czyli w swojej kalkulacji uwzględnia funkcję reakcji konkurenta, co oznacza...

Elastyczność popytu - Determinanty elastyczności cenowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1575

Elastyczność popytu Popyt nazywamy elastycznym, gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsza od -1. Popyt jest nieelastyczny, gdy jego elastyczność przyjmuje wartości między -1 i 0. Elastyczność popytu służy mierzeniu siły, z jaką wielkość popytu reaguje na zmiany czynnika określającego popyt (główn...

Charakterystyka podstawowych elementów rynku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW RYNKU - POPYTU, PODAŻY I CENY. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI Popyt, podaż i ceny są podstawowymi elementami rynku. Powiązania jakie między nimi zachodzą i ich zależności określane są ogólnie mechanizmem rynkowym lub też mechanizmem popytowo-podażowo-cenow...

Konkurencja doskonała - Funkcja zysku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jeżeli ograniczymy się do analizy najprostszych z matematycznego punktu widzenia przypadków, kiedy funkcje Kc, E, Z oraz ich pochodne są różniczkowalne, to możemy przywołać matematyczne twierdzenie.. Jeżeli funkcja zysku ma maksimum, to pierwsza p...

Gospodarowanie i jego etapy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Gospodarowanie i jego etapy Gospodrowanie- to zespół planowanych czynności człowieka uwzględniające zasady racjonalnego gospodarowania, który zmierza do złagodzenia deficytu dóbr w stosunku do zapotrzebowania na nie. Etapy : P...

Konkurencja dokonała

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Konkurencja dokonała, monopol i konkurencja monopolistyczna. Konkurencja doskonała - cena jest dana przez rynek. Monopol - jedyny podmiot występujący na rynku, krzywa popytu jest elastyczna, wyłączny oferent danego produktu, jest rynkiem producen...

Linia budżetowa

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Linia budżetowa Kształtowanie krzywej cenowo - konsumpcyjnej PCC - krzywa cena - konsumpcja I = 150 j I = const P x = 50 j P x = 30 j P y - 30 j P y = const ICC - krzywa przychód - konsumpcja I = 150 j 75 P x = 50 j const P y - 30 j const ...