Mgr Krystyna Frydman

note /search

Żeliwa z grafitem-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1848

Żeliwa z grafitem (żeliwa szare) Grafit i jego wpływ na właściwości żeliw - porównanie wpływu kształtu wydzieleń grafitu - grafit jest odmianą alotropową węgla, która krystalizuje warstwowo w sieci typu heksagonalnego - własności mechaniczne są bardzo małe i z tego względu jego wydzielenia w żeli...

Defekty płaskie w materiałach krystalicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 665

Defekty płaskie w materiałach krystalicznych Granice ziarn (między ziarnami tej samej fazy) - wewnętrzne powierzchnie graniczne oddzielające dwa kryształy o takim samym składzie chemicznym, różniące się tylko orientacją krystalograficzną - granice szerokokątowe (dużego kąta dezorientacji) - w ty...

Defekty punktowe i liniowe w materiałach krystalicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Defekty punktowe i liniowe w materiałach krystalicznych Wakans (defekt punktowy) w krysztale - powstaje w wyniku nieobsadzenia węzła sieci przez atom, wskutek tego sąsiednie atomy przesuwają się w kierunku pustego miejsca, co wywołuje zniekształcenie sieci i wytwarza pole naprężeń rozciągające - ...

Kompozyty o osnowie polimerowej i metalowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

Kompozyty o osnowie polimerowej Porównanie własności włókien szklanych oraz włókien węglowych - Szkło E: E=76-79 GPa, Rm=3100-3800 MPa, wydłużenie 4,8%, max temperatura pracy 500st.C. - szkło S: E=88-91 GPa, Rm=4400 MPa, wydłużenie 5,7%, max temperatura pracy 750st.C. - kwarc: E=69 GPa, Rm=3400 ...

Materiały ceramiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309

Materiały ceramiczne Cechy (właściwości) charakterystyczne materiałów ceramicznych - twarde i odporne na ścieranie, kruche, duża wytrzymałość na ściskanie ale mała na rozciąganie, wysoka temperatura topnienia, mała przewodność cieplna...

Podstawy obróbki cieplnej stopów żelaza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Podstawy obróbki cieplnej stopów żelaza Samorzutny proces rozrostu ziarna austenitu - stale gruboziarniste i drobnoziarniste - warunek: nagrzanie stali do temperatury wyższej niż Ac1 - po nagrzaniu do tej temperatury na granicach międzyfazowych ferrytu i cementytu następuje niejednorodne zarodkowa...

Polimery-opracowanie - Duroplasty

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1792

Polimery Makrocząsteczka polimeru o strukturze liniowej - silne wiązania kowalencyjne w łańcuchu - między łańcuchami słabe wiązania wtórne - są termoplastyczne, dają się łatwo wciągać w wysokowytrzymałe włókna, jak np.

Przemiany fazowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1169

Przemiany fazowe Energia swobodna F (Hemholtza) - uniwersalne kryterium równowagi - w przypadku równowagi w dowolnym układzie, w którym temperatura i objętość są ustalone, funk...

Rodzaje faz stałych w stopach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1029

Rodzaje faz stałych w stopach Warunki powstawania roztworu stałego podstawowego - izomorficzność sieci krystalicznej składników A i B - warunek wielkości atomów (różnice poniżej 15%, a często mniej, np. 8% w stopach Fe) - warunek elektrochemiczny - bliskie sąsiedztwo w układzie okresowym (

Stale konstrukcyjne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

Stale konstrukcyjne Ogólne wymagania stawiane stalom konstrukcyjnym - łatwa spawalność CEV= (…) …, zastosowanie - zwiększona odporność na warunki atmosferyczne - stal tworzy ochronną powłokę na swojej powierzchni pod wpływem pogody - zastosowanie: rzeźby zewnętrzne, mosty, transport morski Stale...