Mgr Elżbieta Jendrzejczak

note /search

Korespondencja - jak pisać pisma urzędowe

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5824

Na opracowanie składa się 10 stron notatek z zeszytu formatu A4, poruszono w nich m.in. następujące zagadnienia: korespondencja - definicja, korespondencja biurowa - definicja, dokumenty biurowe - definicja, akta spraw - definicja, dokumentacja biurowa - definicja, warunki właściwie prowadzonej kor...

Korespondencja biurowa - Notatki

  • Politechnika Warszawska
  • Korespondencja biurowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1442

2013-02-20 Korespondencja biurowa. Mgr. Elżbieta Jendrzejczak - ejendrzejczak@wp.pl. 15 godzin, ćwiczenia, lista obecności. 7x2 godziny. II/IV/VI zajęcia - III/V/VII zajęcia - I/II praca pisemna (protokół z wydarzenia)/kolokwium. VIII zajęcia - wpisy. 2013-06-12 - ostatnie zajęcia. System kance...

Korespondencja biurowa - Sylabus

  • Politechnika Warszawska
  • Korespondencja biurowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3143

Poznanie zasad i zdobycie umiejętności sporządzania pism i prowadzenia korespondencji biurowej zgodnie z obowiązującymi normami i zwyczajami. Treści merytoryczne: 1. Istota korespondencji biurowej 2. Instrukcja kancelaryjna i syste...