Mgr Dionizy Bronk

Składnia - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2086

Ćwiczenie 1 Określić związki składniowe. 1) szedł powoli szedł kulejąc szedł tamtędy powoli, kulejąc, tamtędy - okoliczniki relacja między czasownikiem a okolicznikiem związek przynależności 2) mało wydajny bardzo dobry mało, bardzo - przysłówki związki przynależności 3) całkiem dobrze dużo ...

Przedmiot fleksji - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3136

Przedmiot fleksji: fleksja to dział morfologii opisujący budowę i funkcję wyrazów tekstowych reprezentujących określone leksemy (nauka o odmianie leksemów). Działy fleksji: deklinacja (odmiana wyrazów przez przypadki) i koniugacja (odmiana wyrazów przez osoby, czasy, tryby i strony) Kategoria gram...

Przedmiot fleksji - wymagania

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1918

Sylabus WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Jednostka Stopień/tytuł naukowy Imię Nazwisko Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Fleksja Rodzaj zajęć Liczba godzin 20 Tryb Przedmiot Rok studiów Semestr Założenia i cele: Na ćwiczeniach omawia się podstawowe problemy morfologii współczesn...

Ćwiczenia z transkrypcji fonetycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407

ĆWICZENIA Z TRANSKRYPCJI FONETYCZNEJ W czerwonym żarze rzewnych żądz, Płoniemy jak pochodnie I opadamy w niebo, śniąc Niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust Szukamy pocieszenia, Słuchając, jak nam stygnie puls I mylą się znaczenia. *** *** *** *** *** *** *** KOARTYKUL...

Morfologia - opis dziedziny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1981

Morfologia - jest działem nauki o języku, którego przedmiotem jest opis budowy i odmiany wyrazów. Morfologia zajmuje się z jednej strony morfemami, ich klasyfikacją, budową, funkcjonowaniem oraz wymianami fonologicznymi, jakie się w nich dokonują, z drugiej zaś strony - budową leksemów oraz regułam...

Słowotwórstwo - relacje motywacji słowotwórczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 4662

Słowotwórstwo - tworzenie nowych wyrazów. dom dom -ek wyraz fundujący wyraz fundowany wyraz motywujący wyraz motywowany podstawa słowotwórcza derywat RELACJE MOTYWACJI SŁOWOTWÓRCZEJ Bezpośrednia - dom dom - ek Niebezpośrednia studentka student studia bezpośrednia niebezpośrednia Wzajemna - nie ...

Samogłoski - podział samogłosek

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

PODZIAŁ SAMOGŁOSEK 1. ze względu na układ warg okrągłe: o, u, õ obojętne: a płaskie: i, y, e, ę 2. ze względu na położenie języka - ruchy poziome przednie: e, ę, i, y środkowe: a tylne: o, õ, u 3. ze względu na położenie języka - ruchy pionowe wysokie: u, y, u średnie: e, ę, o, o ̃ niskie: a, a ...