Metrologia - Odchyłki kształtów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2961
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metrologia - Odchyłki kształtów - strona 1 Metrologia - Odchyłki kształtów - strona 2 Metrologia - Odchyłki kształtów - strona 3

Fragment notatki:

Odchyłki kształtów         Ocena prawidłowości geometrycznej części maszyn polega na odniesieniu kształtu  rzeczywistych  powierzchni lub linii do kształtów geometrycznie idealnych, zwanych  zarysami  przylegającymi w przedziale obszaru cząstkowego, zgodnie z normą  PN-78/M-02137  takimi  jak:  Prosta przylegająca, którą jest linia prosta, stykająca się z zarysem rzeczywistym na  zewnątrz materiału, ustawiona tak, aby największa odległość między nią i zarysem była  najmniejsza ze wszystkich możliwych, odpowiadających różnym jej ustawieniom.    Płaszczyzna przylegająca, którą jest płaszczyzna przylegająca do rzeczywistej  powierzchni na zewnątrz materiału w taki sposób,  że największa odchyłka między  płaszczyzną i  powierzchnią osiąga wartość minimalną.  Okrąg przylegający, którym jest  okrąg o najmniejszym promieniu, opisany na zarysie  przekroju poprzecznego wałka, lub okrąg o największym promieniu wpisany w otwór.  Walec przylegający, którym  jest  walec o najmniejszej średnicy opisany na  przedmiocie walcowym lub walec o największej średnicy wpisany w otwór walcowy.  Złożony kształt detalu determinuje postać zarysu przylegającego, który  służy  przy ustalaniu  odchyłek w   złożonych zarysach.  Występuje on przy kontroli   kół zębatych,  gwintach itd. Odchyłki wyznacza się w ramach obszaru cząstkowego, który zadany  jest wymiarami określającymi jego powierzchnię, długość, kąt  na kontrolowanym  elemencie detalu. W przypadku  braku określenia obszaru cząstkowego  należy  przyjąć go w granicach całego gabarytu detalu. 1.4.1. Odchyłki  powierzchni  płaskich      Wśród  odchyłek  kształtu  dotyczących powierzchni płaskich najczęściej  wyznacza się  następujące:  odchyłka prostoliniowości  odchyłka płaskości.  Wśród wymienionych odchyłek wyróżniamy szczególne przypadki, którymi są odchyłki  wklęsłości i wypukłości  przedstawione  na rysunku.         Odchyłka prostoliniowości  w          płaszczyźnie stanowi największą          odległość     ∆         punktów zarysu            rzeczywistego  od prostej przylegającej w         granicach   obszaru  cząstkowego.          Odchyłka prostoliniowości.        Odchyłka płaskości   stanowi         największą odległość      ∆        punktów          powierzchni rzeczywistej od płaszczyzny          przylegającej w granicach obszaru          cząstkowego   L1 × L2                     Odchyłka płaskości                                 Odchyłka wklęsłości   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz