Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Zadania pedagoga

Nasza ocena:

4
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Zadania pedagoga - strona 1

Fragment notatki:

Zadania pedagoga:
rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
określenie form i sposobów udzielania uczniom z wybitnym uzdolnieniami pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznych dla uczniów , rodziców i nauczycieli
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli
wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
Obszary środowiska uczniowskiego:
Działanie rozpoznawczo- diagnostyczne: nauczyciel musi mieć pomysł, jaki obszar życia ucznia/ klasy chce uznać za obiekt swego poznania i oczywiście w jakim celu
wiedzieć jakimi metodami za pomocą jakich metod i narządzi np. tzw. ankiety
Kevin Rayan twierdzi, że na drodze do profesjonalizmu nauczyciele przechodzą 4 luźne aczkolwiek rozpoznawalne etapy:
Etap wyobrażeń w którym nauczyciel widzi siebie jako równie dobrego bądź lepszego od najlepszych nauczycieli z jakimi miał do czynienia a na pewno zupełnie innego od tych zagrożeń oraz wyobraźni jest w dużej mierze elementem szoku jakiego doznaje nauczyciel odkrywając że pod wieloma względami jego dotychczasowe doświadczenie jest niewystarczające- a może nawet nieistotne w obliczu zadań przed jakim stanął.
Etap przetwarzania- w którym nauczyciel napotyka na trudności wywołane serią niekorzystnych zdarzeń bądź przez pozornie niewinny problem z jednym uczniem. Wtedy może czuć się rozczarowanym nauczaniem i wychowaniem , a nawet odczuwać wrogość w stosunku do uczniów.
Etap mistrzostwa- to etap opanowywania rzemiosła na którym nauczyciel- krok po kroku uczy się nauczania i relacji z uczniami skupiając się na poprawie swoich konkretnych umiejętności pedagogicznych
Etap wpływu- osiągają go doświadczeni i kompetentni nauczyciele którzy do mistrzostwa opanowali umiejętności potrzebne w ich profesji i w bardzo istotne potrafią wskazań źródła swojej kompetencji Obszary procesu rozpoznawczo- diagnostycznego:
wiedza o samym uczuciu jego społeczno- emocjonalno- intelektualnych właściwościach rozwojowych przejawach nadpobudliwości bądź zahamowaniach, lękach towarzyszących szkolnych sytuacjom jak również o samoocenie ucznia niezbędnej do zrozumienia jego trudności i niepowodzeń szkolnych zachowań, motywów i potrzeb. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz