Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Metody pracy opeik-wych i metody oddziaływania wychowawczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 5082
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Metody pracy opeik-wych i metody oddziaływania wychowawczego - strona 1

Fragment notatki:

Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metoda wychowania opiekuńczego wg Dąbrowskiego to każdy wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy , zmierzający do zaspokojenia istniejących i kształtowania coraz to nowych potrzeb wychowanków, przy aktualnym ich uczestnictwie w tym procesie
Z. Dąbrowski wyróżnia 4 podstawowe uniwersalne metody sprawowania opieki w odniesieniu do dzieci i młodzieży:
Działania bezpośrednie opiekuna:
-moralne , werbalne, mimiczne i odruchowo- emocjonalne
Działania pośrednie:
stworzenie warunków materialno- organizacyjnych, psychologicznych społecznych i kulturalnych służących zaspokojeniu potrzeb podopiecznego
Działania pośrednie przez rozbudzenie kształtowanie stosunków opiekuńczych między podopiecznymi, stymulowanie i organizowanie różnych form samoobsługi podopiecznych. Wśród metod chroniących, leczących i kształtujących sferę emocjonalną dziecka M. Łopatkowa wyróżnia:
metody oparcia na miłości
metody chroniące uczucia przyjaźni i koleżeństwa
metody nawiązywania i utrwalania więzi między wychowawcami a dziećmi
metoda małej własności
metody kształtujące zainteresowania wzbudzające ambicje, rozwijajace poczucie godności
Metody oddziaływania wychowawczego
Wybór określonej metody pracy z uczestnikami zależy od:
-indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznego (wieku, rodzaju schorzenia, zainteresowań, samopoczucia, temperamentu/osobowości)
-możliwości materialnych i technicznych placówki (wyposażenia placówki, barier architektonicznych; autorytetu oraz przygotowania merytorycznego pracowników; akceptacji i poszanowania podopiecznych)
Arteterapia - forma terapii przy udziale szeroko rozumianej sztuki, opiera się na twórczości własnej podopiecznego. Funkcje:
-diagnostyczna -odzwierciedlenie stanów emocjonalnych uczestnika terapii
-edukacyjna - uczestnik poznaje rózne formy aktywności plastycznej , a tym samym wzbogaca własny warsztat pracy -relaksacyjna - pozwala na odprężenie , rozładowanie nagromadzonego ładunku emocjonalnego - korekcyjna - ukierunkowuje aktywność na najbardziej pożądaną
- ekspresyjna - forma wyrażania siebie
- komunikacyjne - k. niewerbalna, szczególnie ważne przy pracy z osobami z zaburzeniami układu nerwowego
- kompensacyjna - dla doznawanych niepowodzeń na innych polach aktywności
Zaliczane są do niej:
- muzykoterapia, jej cel to korekcja zaburzonych funkcji , stymulacja rozwoju, usunięcie napięć, dostarczenie nowych doświadczeń; podział na [muzykoterapię]: kliniczno diagnostyczną- podejmowaną przez pracowników medycznych; naturalną opartą na dźwiękach natury; spontaniczną która jest odzwierciedleniem przeżywanych emocji; adoptowaną wykorzystująca przypadkowy materiał muzyczny do uzyskania efektu odprężenia, zrelaksowania; profilaktyczną


(…)

… na [muzykoterapię]: kliniczno diagnostyczną- podejmowaną przez pracowników medycznych; naturalną opartą na dźwiękach natury; spontaniczną która jest odzwierciedleniem przeżywanych emocji; adoptowaną wykorzystująca przypadkowy materiał muzyczny do uzyskania efektu odprężenia, zrelaksowania; profilaktyczną
-choreoterapia, oparta na ruchu służąca do odreagowania ładunku emocjonalnego , relaksacji, wyrażaniu siebie oraz własnych przeżyć przy współudziale terapeuty; jej cel to odrzucenie cielesności oraz rozwój samoświadomości
-biblioterapia, wykorzystywanie książek w oddziaływaniu na ludzką psychiką. Funkcje: wychowawcza, utylitarna, informacyjna, ideologiczna, emocjonalna, katoryczna (wzbogacająca własne doświadczenie), rozrywkowa, relaksacyjna. Etapy: czytanie; identyfikacja uczestnika z bohaterem; ładunek emocjonalny powstający podczas słuchania, czytania ma za zadanie aktywizowanie bądź wyciszanie uczestnika; stan katharsis-ulga, odreagowanie napięć; wgląd w samego siebie; zmiana w sposobie zachowania; uświadomienie sobie zmian;
-filmoterapia - audiowizualna forma biblioterapii. Pełni funkcję wychowawczą oraz rozwojową. Składa się z analogicznych faz do biblioterapii.
Ergoterapia - forma terapii poprzez pracę, polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz