Metodyka edukacji wizualnej - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka edukacji wizualnej - pojęcia  - strona 1 Metodyka edukacji wizualnej - pojęcia  - strona 2

Fragment notatki:


1. DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ 1.Dydaktyka (ogólna, szczegółowa)
2.Uczenie się (bezpośrednie, pośrednie)
3.Nauczanie
4.Kształcenie
5.Samokształcenie
1.Dydaktyka (ogólna, szczegółowa)
[ `pouczający'- didaktikos; `uczę'- didasko ]
To nauka o nauczaniu i uczeniu się
„Uniwersalna sztuka nauczania wszystkiego” Jan Amos Komański
System poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania-uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka
Rodzaje:
-dydaktyka ogólna (nauka o nauczaniu i uczeniu się, obejmująca swoimi badaniami wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej)
-dydaktyka szczegółowa (inaczej: metodyka nauczania; odnosi się konkretnie do jednego przedmiotu/ grupy przedmiotów powiązanych tematycznie)
2.Uczenie się (bezpośrednie, pośrednie)
Proces nabywania przez uczący się podmiot określonych wiadomości, umiejętności i nawyków
Przedmiotem uczenia się jest otaczająca nas rzeczywistość przyrodnicza, społeczna, techniczna i kulturowa (obszar związany z WOKiem, historią sztuki, analizą dzieła sztuki itd.)
Rodzaje:
Bezpośrednie (podmiot zdany sam na siebie, o wynikach końcowych decycuje samodzielne rozw. Określonych problemów, np. fotografia otworkowa, samodzielne szkice)
Pośrednie (podmiot korzysta z nagromadzonej przez ludzkość wiedzy, którą przyswaja dzięki lekturze, naśladownictwu, słuchaniu wykładów, udziałowi w dyskusjach)
3.Nauczanie
Organizowanie uczenie i kierowanie uczeniem się uczniów w celu doprowadzenia do pożądanych wyników
Planowe, świadome, systematyczne współdziałanie nauczyciela i ucznia, polegające na wywołaniu określonych zmian w wiedzy, umiejętnościach, sprawnościach i na wyników uczniów (w osobowości ucznia)
4.Kształcenie
Celem jest ukształtowanie człowieka wyposażonego w wiedzę stanowi dorobek jego pracy intelektualnej oraz jest wytyczną jego stosunku do rzeczywistości
Proces świadomego, planowego i systematycznego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na uczniów, zapewniające im wykształcenie ogólne lub zawodowe
5.Samokształcenie
Obejmuje własny wysiłek uczącego się przedmiotu, niepodlegający kontroli zewnętrznej; organizowany przeważnie na podstawie samodzielnie opracowanego porgramu. Warunkiem skuteczności jest systematyczna autokontrola i samoocena.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz