Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 3 - strona 1 Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 3 - strona 2 Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 3
Mapa grup strategicznych:
Grupę strategiczną - definiuje się jako zbiór przedsiębiorstw stosujących podobne strategie z punktu widzenia kluczowych zmiennych decyzyjnych
Tymi zmiennymi mogą być na przykład specjalizacja, przywództwo technologiczne, pozycja kosztowa, polityka cenowa, jakość wyrobu, zakres obsługiwanego rynku, integracja pionowa i pozioma, specjalizacja asortymentowa.
Konstruowanie mapy grup strategicznych składa się z następujących kroków:
Identyfikacja kryteriów, które różnicują przedsiębiorstwa w danym sektorze
Sporządzenie różnych warunków map strategicznych z użyciem par z wybranej listy kryteriów charakteryzujących przedsiębiorstwa
Wyznaczenie miejsca każdej firmy w przestrzeni strategicznej
Narysowanie koła wokół każdej grupy strategicznej proporcjonalnego do wielkości grupy (kryterium jest tu udział w sprzedaży danej grupy strategicznej)
Przy kreśleniu map należy przestrzegać następujących zasad:
Kryteria wybrane do wykreślenia mapy nie powinny być silnie skorelowane
Należy wybierać pary kryteriów silnie różnicujące zachowania strategiczne przedsiębiorstw w danym sektorze
Kryteria powinny być mierzalne
Należy dążyć do budowania wielu map dla tego samego sektora
Np. Rynek marek piwnych lub soków charakteryzuje się pozycjonowaniem - niektóre marki piwa kojarzą się ze sportem
Przykłady grup strategicznych:
Marki samochodów
Grupy doradcze
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze:
Kluczowe (krytyczne) czynniki sukcesu - to istotne zasoby i umiejętności, które tworzą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku obecnie i mogą zdecydować o możliwości osiągnięcia przez nie sukcesu w przyszłości.
Biznes budowany w pewnych sekwencjach
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu wymaga rozwiązania następujących kwestii:
Kim są nabywcy i na jakiej podstawie dokonują wyboru produktu i jego dostawcy?
Czym musi dysponować i co musi uczynić oferent by zdobyć przewagę konkurencyjną?
W jaki sposób można uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną?
Poprawna identyfikacja kluczowych czynników sukcesu umożliwia prawidłowy wybór priorytetów planu, jak na przykład wybór odpowiedniego segmentu operacyjnego, właściwą alokację zasobów i budowie komplementacji istotnych w danej dziedzinie działalności, dobór najskuteczniejszych narzędzi konkurencji.
Po opracowaniu listy kluczowych czynników sukcesu następuje ocena wybranego przedsiębiorstwa.
Zaleca się równoczesną ocenę i porównania badanego przedsiębiorstwa z wybranym konkurentem, liderem w sektorze czy danym segmencie rynkowym

(…)


Gwiazdy
Psy
Dojne krowy
0,1
1,0
10,0
Rozwój rynku
Względny udział w rynku
Np. wafle „Jerzyki” są dojną krową dla Jutrzenki
Jerzyki jak trafiły na rynek były znakami zapytania
Gdyby Jerzyki nie przebiły się na rynku byłyby psem
Znak zapytania gwiazda dojna krowa
Produktów, które są psami nie należy likwidować biorąc pod uwagę analizę ekonomiczną Np. cukier lub guma do żucia może być psem i wychodzić…

Gwiazdy
Psy
Dojne krowy
0,1
1,0
10,0
Rozwój rynku
Względny udział w rynku
Np. wafle „Jerzyki” są dojną krową dla Jutrzenki
Jerzyki jak trafiły na rynek były znakami zapytania
Gdyby Jerzyki nie przebiły się na rynku byłyby psem
Znak zapytania gwiazda dojna krowa
Produktów, które są psami nie należy likwidować biorąc pod uwagę analizę ekonomiczną Np. cukier lub guma do żucia może być psem i wychodzić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz