Metody zmniejszenie emisji siarki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zmniejszenie emisji siarki - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Metody zmniejszenie emisji siarko do atmosfery    Usuwanie związków siarki:  *termiczne odsiarczanie ropy naftowej W metodzie termicznej podgrzaną ropę naftową  przetłacza się kilkakrotnie z jednego zbiornika do drugiego. W wyniku napowietrzenia część  siarkowodoru zostanie usunięta razem z powietrzem, a część utleni bezpośrednio do siarki,  która wytrąci się i opadnie na dno zbiornika (H2S­; S¯)  *biologiczne odsiarczanie ropy naftowej Idea  pomysłu sprowadzała się do infekcji złoża  bakteriami z grupy  Rhodopseudomonasy, tzw. bakterie purpurowe, ściślej (Rhodospiril acea i  Thiorhodocaea), kultury te zgodnie z doniesieniami literaturowymi są w stanie w warunkach  panujących w złożu stymulować reakcje związania H2S, zawartego w złożu, w obecności  towarzyszących złożom skał dolomitowych lub wapiennych, w siarczki wapnia i/lub magnezu.  Siarczki te nie rozpuszczą się w ropie i pozostają w złożu. Pomysł ten jest wciąż na etapie  badań i nie został jeszcze w skali przemysłowej wdrożony  *odsiarczanie gazów W praktyce znalazły zastosowanie przede wszystkim trzy grupy tych  metod:  -absorpcyjno- desorpcyjne usuwanie H2S wodnymi roztworami amin, gdzie uwalniające się  podczas desorpcji kwaśne gazy zawierające SO2 są utylizowane metodami opracowanymi  do odsiarczania spalin.  -redukcyjno- utleniająca konwersja H2S do siarki elementarnej - technologie: Stratford, IGNiG  Chelate,  - adsorpcyjne, z wykorzystaniem sit molekularnych, węgla aktywnego lub sorbentów  jednorazoweg o użytku.  *odsiarczanie aminowe gazów zawierających H2S Przy pomocy odsiarczania aminowego  można usuwać H2S z gazów odlotowych i odpadowych z następujących instalacji  technologicznych:  - odsiarczania gazów płynnych,  - gazów po regeneracji etanoloamin po odsiarczaniu aminowym,  - gazów z krakingu katalitycznego,  - gazów z hydroodsiarczania olejów napędowych, smarnych i gudronu, z wytwórni olefin,  hydrokrakingu oleju próżniowego itd.  *hydroodsiarczanie HDS W tym procesie produkty naftowe są poddane działaniu wodoru w  obecności katalizatorów w postaci związków kobaltu i molibdenu osadzonych na tlenku glinu.      ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz