Metody statystyczne w biologii: wykład 3 - Testowanie hipotez i estymacja parametrów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody statystyczne w biologii: wykład 3 - Testowanie hipotez i estymacja parametrów - strona 1 Metody statystyczne w biologii: wykład 3 - Testowanie hipotez i estymacja parametrów - strona 2 Metody statystyczne w biologii: wykład 3 - Testowanie hipotez i estymacja parametrów - strona 3

Fragment notatki:


METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII   1.   Wykład wstępny          2.  Populacje i próby danych       3.  Testowanie hipotez i estymacja parametrów  4.  Planowanie eksperymentów biologicznych  5.   Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne I  6.   Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne II  7.  Regresja liniowa          8.  Regresja nieliniowa      9.   Określenie jakości dopasowania równania regresji liniowej i nieliniowej  10.  Korelacja  11.  Elementy statystycznego modelowania danych  12.  Porównywanie modeli  13.  Analiza wariancji  14.  Analiza kowariancji  15.   Podsumowanie materiału, wspólna analiza przykładów, dyskusja  WSTĘP   1. Testowanie hipotez  • Błędy związane z testowaniem hipotez  • Etapy testowana hipotez  • Testowanie wielokrotne  2. Estymacja parametrów  • Błąd standardowy  • Przedział ufności      WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE   Omułek słodkowodny  Hyridella menziesi  n=30  25.0 mg/g   n=30  22.9 mg/g   1. „Na oko” – różnica  2. UWAGA !!!  3. Błąd próbkowania  4. Estymatory różne  5. Parametry różne/równe  6. ???  7. Wnioskowanie statystyczne  11    WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE   TESTOWANIE HIPOTEZ  ESTYMACJA PARAMETRÓW     TESTOWANIE HIPOTEZ     H 0 - hipoteza zerowa     H 1 - hipoteza alternatywna  H 0 + H1 = 1   •  H 1 jest odwrotnością H0  •  Testowanie hipotez dotyczy przyjęcia lub odrzucenia H 0     TESTOWANIE HIPOTEZ   np.         1 PARAMETR  H 0:  koncentracja lipidów w gr. doświadczalnej wynosi 25.0 mg/g  H 1:  koncentracja lipidów w gr. doświadczalnej jest inna  H 1          H0    H 1  H 0: k  = 25.0        H1: k     25.0   H0   H1  H 0: k   25.0         H1: k  ≤ 25.0  H 0:  koncentracja lipidów w gr. doświadczalnej przekracza 25.0 mg/g  H 1:  koncentracja lipidów w gr. doś. jest mniejsza lub równa 25.0 mg/g     TESTOWANIE HIPOTEZ   H 0: k1  = k2     H1: k1     k2  k1  k2  H 0  H 1  H 1  np.         2 PARAMETRY  H 0:   koncentracja lipidów w gr.    doświadczalnej jest równa    koncentracji w gr. kontrolnej  H 1:   koncentracja lipidów w gr.    doświadczalnej i kontrolnej    są różne   H 0: k1  k2     H1: k1 ≤ k2  k1  k2  H 0  H 1  H 0:   koncentracja lipidów w gr.    doświadczalnej jest wyższa    niż w gr. kontrolnej 

(…)


PRZYJĘTA
HIPOTEZA
H1
• prawdopodobieństwo odrzucenie prawdziwej H1
• 1-β – moc testu (power)
• określenie mocy: symulacje, numerycznie
• zależy od informatywności próby danych: liczebność, struktura,
różnica pomiędzy H0 a H1
H1
H0
H1
ETAPY TESTOWANA HIPOTEZ
1. Określenie hipotez H0 i H1
H0: k1 ≤ k2
H1: k1 > k2
2. Ustalenie poziomu istotności
• teoretycznego maksymalnego błędu  pozwalającego na
odrzucenie…
… Z TESTOWANIEM HIPOTEZ
PRAWDZIWA
HIPOTEZA
BŁĘDY
H0 H1

H0
PRZYJĘTA
HIPOTEZA
H1

 - błąd I-go rodzaju (type I error)
 - błąd II-go rodzaju (type II error)
BŁĘDY ZWIĄZANE Z TESTOWANIEM HIPOTEZ
BŁĄD I-go RODZAJU
PRAWDZIWA
HIPOTEZA
BŁĘDY
H0 H1
H0
PRZYJĘTA
HIPOTEZA
H1
• prawdopodobieństwo błędnego odrzucenie prawdziwej H0
poziom istotności testu (significance level)
• P wartość (P value)
• np. jeżeli =0.05…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz