Metody pracy menadżera - Role menedżerskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody pracy menadżera - Role menedżerskie - strona 1 Metody pracy menadżera - Role menedżerskie - strona 2 Metody pracy menadżera - Role menedżerskie - strona 3

Fragment notatki:

Menedżer: kierownik, menedżer, lider
Przywódca menedżerski (połączenie źródeł władzy menedżera i lidera; być może kierownika oraz efekt zespołu)
Metoda - racjonalny sposób postępowania, stosowany ze świadomością możliwości osiągnięcia sukcesu.
Technika - narzędzie i umiejętności posługiwania się nim, np. komputer, wykres.
Treść pracy menedżera: struktura czynności wykonywanych w czasie pracy. Treść pracy menedżera - jest to całość działań, funkcji i czynności wykonywanych w trakcie kierowania zespołami pracowniczymi.
Problemy (poglądy) na pracę menedżera ) 1) planowania : żeby skutecznie zarządzać, trzeba opracowywać plan długo, średnio i krótkoterminowy i ściśle tych planów przestrzegać. Praktyka: nie ma czasu na planowanie według menedżera; 2) podejmowanie d ecyzji: racjonalna decyzja podejmuje się w oparciu o analizę odpowiednio przetworzonej informacji. Praktyka: najważniejsze decyzje podejmuje się w oparciu o intuicję przekaz ustny i plotki.3) delegacje uprawnień. nie ma kierowania bez delegowania uprawnień, menedżer nie może wszystkiego robić sam, część musi przekazywać innym, Praktyka: menedżerowie nie chcą delegować uprawnień ze względu na odpowiedzialność; 4) doskonalenie: menedżer musi ciągle się kształcić, doskonalić (kursy, zjazdy).Praktyka: wiedzę, którą uzyskał menedżer jest nie wykorzystana w praktyce.
Struktura dnia pracy menedżera: 20% ważne priorytetowe zadania określone przez firmę; 20% dla pracowników; 30-40% praca koncepcyjna (analiza problemów, literatura, konsultacje ze specjalistami); 20% margines czasu, który jest przewidziany na nieprzewidziane sprawy; kilka % na relaks
Treść pracy menedżera składa się z 3 części: 1) funkcja kierownicza,2) style kierowania,3) techniki kierowania .
Role menedżerskie . 3 grupy: role interpersonalne : a) rola reprezentanta firmy, zespołu; dobry wygląd, samochód, b) rola przywódcy - szef swoich pracownikó, c) pośrednik - łącznik pomiędzy firmą a jednostkami zewnętrznymi; role informacyjne : a)monitor - poszukuje informacji, b) ekspedytor - upowszechnia, przekazuje informacje swoim pracownikom, c) rzecznik firmy; role decyzyjne : a) przedsiębiorca b) rozjemca - przeciwdziała zakłóceniom, c) alokator - rozdziela zasoby, d) negocjator.
Nowe role menedżerskie - związane są ze zmianami w otoczeniu: 1) globalizacja - wpływ zmian światowych na funkcjonowanie pojedynczego przedsiębiorstwa oraz możliwość działania przedsiębiorstwa nad ogółem rynku w dowolnym kraju - menedżer musi być politykiem, 2)powstają coraz bardziej złożone organizmy gospodarcze, menedżer projektant systemu, 3)menedżer językoznawca, 4) w otoczeniu powstają instytucje społeczne, nie nastawione na zysk - menedżer społecznik (musi umieć współpracować z innymi instytucjami)..
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz