Metody i techniki diagnostyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i techniki diagnostyczne-opracowanie - strona 1 Metody i techniki diagnostyczne-opracowanie - strona 2 Metody i techniki diagnostyczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Metody i techniki diagnostyczne
Metody badań ankietowych,
Listy kontrolne ( check-list ),
Metody badań testowych,
Metody wskaźnikowe,
Metody punktowo - wskaźnikowe,
Atestacja,
Metody analizy sieciowej,
Metody bilansowe
Badania ankietowe polegają na udzielaniu pisemnych odpowiedzi na pytania ( w formie swobodnych wypowiedzi), albo na wyborze niektórych z dołączonych do każdego pytania alternatyw ( możliwości ).
Listy kontrolne są rozszerzoną formą ankiety. Celem tych list jest usystematyzowanie, analiza oraz ocena różnych czynników pracy i wydajności pracy.
Lista Dortmundzka - 10 pytań wstępnych, 155 pytań podstawowych ( oznaczonych literą A ) i 188 pytań szczegółowych ( oznaczonych literą B ).
CET-II ( The Control Ergonomic Test - II ) unowocześniona wersja listy Dortmundzkiej. W skład tej listy wchodzi:
11 pytań ogólnych ( oznaczonych cyframi rzymskimi ),
68 pytań podstawowych ( oznaczonych literą A i kolejnymi cyframi arabskimi ),
138 pytań szczegółowych typu B,
99 pytań szczegółowych typu C,
45 pytań szczegółowych typu D.
Wszystkie pytania podzielono na sześć grup, dotyczących:
Przestrzeni pracy,
Metod pracy,
Obciążeń czynnikami środowiskowymi,
Organizacji pracy,
Obciążenia czynnościowego i całkowitego,
Wydajności układu.
Badania testowe to znormalizowane badanie (normalizacja dotyczy materiałów lub narzędzi pomiaru ) w celu uzyskania informacji o cechach badanego zjawiska.
( ocena stanu organizacji stanowisk roboczych )
Odmianą metod testowych są tzw. arkusze ocen. Metody wskaźnikowe mają charakter uniwersalny, oparte są na metodach matematycznych, charakteryzują się możliwością bezpośredniego przeprowadzenia porównań. Metody punktowo - wskaźnikowe polegają na jakościowej budowie kryteriów oceny, wykorzystujących wg określonego klucza zestaw ocen punktowych.
Atestacja należy do rzędu podstawowych procedur diagnostyczno - organizacyjnych służących racjonalizacji i modernizacji zakładowego systemu pracy. Polega ona na kompleksowym badaniu i ocenie stanowisk pod względem poziomu: technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego, ergonomicznego oraz bhp.
Syntetyczne wyniki procedury atestacyjnej, a szczególnie orzeczenia o skali bezpieczeństwa, opisuje się w dokumencie zwanym atestem.
Metoda analizy sieciowej polega na rejestracji stanu dotychczasowego i wnioskowania przy usprawnianiu organizacji stanowisk roboczych. Wykorzystuje ona siatki powiązań czynności wykonywanych wg zasad obowiązujących w znanych metodach analizy sieciowej (CPM, PERT, itp.) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz