Metody i modele finansowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i modele finansowe - strona 1 Metody i modele finansowe - strona 2 Metody i modele finansowe - strona 3

Fragment notatki:


Metody szacowania tempa wzrostu przepływów pieniężnych
Założenie: istnieje związek między dotychczasowym a przyszłym tempem wzrostu przedsiębiorstwa ( sprzedaż, zysk operacyjny, kapitał własny)
Metody:
• Średnia arytmetyczna (gdy stopy wzrostu uzyskiwane w przeszłości różnią się niewiele) (kiedy obszar zmienności jest niewielki)
Średnia geometryczna (duża zmienność stóp zwrotu)
• Średnia ważona (kompromis - wagami są numery okresów) (rzadko spotykana)
W tym podejściu należy brać pod uwagę:
• Zmienność danych z przeszłości ( nie może być zbyt duża - miarą jest odchylenie standardowe);
• Wielkość przedsiębiorstwa i faza jego rozwoju;
• Zmienność cyklu koniunkturalnego;
• Zmiany w fundamentach przedsiębiorstwa (struktura);
• Jakość zysków przedsiębiorstwa.
Kalkulacja przyszłego oczekiwanego wzrostu szacuje się według formuły
Oczekiwana stopa wzrostu zysku operacyjnego = stopa reinwestycji* zwrot z kapitału
Gdzie:
Stopa re inwestycji=( inwestycje netto + zm. Kapitału obrotowego)/ EBIT*(1-T)
Zwrot z kapitału (ROC) = EBIT*(1-T)/zainwestowany kapitał
Koniec I etapu
Szacowanie kosztu kapitału - etap II
Koszt kapitału własnego - stopa zwrotu wymagana przez właścicieli ( akcjonariuszy)
Metoda szacowania kosztu kapitału własnego:
Model Gordona
• Model CAPM
• Model obligacji plus
• Model oparty na technice składania poszczególnych elementów ryzyka
Model Gordona:
Dla zysków zatrzymanych Kkw =( D(1+q)/P1)+q
Dla nowej emisji Kkw =[ D(1+q)/(P1 - Kem)] + q
Model CAPM
• Koszt kapitału własnego obejmuje stopę wolną od ryzyka i premię za ryzyko
• Kkw = ro + beta(ri - ro)
Gdzie:
Ro - stopa zwrotu wolna od ryzyka
Ri - stopa zwrotu z portfela rynkowego ( szukamy z WIGu)
Beta - współczynnik beta dla danego przedsiębiorstwa (ryzyko rynkowe przedsiębiorstwa)
(ri - ro) - premia za ryzyko
Stopa zwrotu wolna od ryzyka:
• Stopa zwrotu którą można określić z góry z całą pewnością;
• Stopa zwrotu z papierów wartościowych pozbawionych ryzyka (obligacje, bony skarbowe)
• Termin wykupu papierów wartościowych powinien odpowiadać horyzontowi przepływów pieniężnych
Metoda obligacji plus
Kkw = Rd + RP
RP - premia za ryzyko
Rd- wymagana stopa zwrotu z obligacji przedsiębiorstwa
Metoda składania
Kkw = ro + (rr - ro) + RPs
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz