Metody badania komórek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badania komórek - strona 1 Metody badania komórek - strona 2

Fragment notatki:


1) Technika mikroskopowa * stanowi podstawowe narzędzie badań struktur komórkowych
* nie umożliwia uzyskania dokładnych informacji o składzie chemicznym i funkcjach organelli komórkowych
2) Metody i techniki pracy sprawdzone w fizyce, chemii i medycynie, wykorzystywane do badania komórek i tkanek
* delikatne rozbijanie komórek lub tworzenie za pomocą detergentów porów w błonie komórkowej (w ten drugi sposób uwalniane są białka czy DNA bez zniszczenia komórek)
* uzyskuje się wówczas homogenat - zawiesinę komórkową
* techniki frakcjonowania - techniki rozdzielania zawartości komórek
* ultrawirówka - urządzenia stosowane w technikach frakcjonowania, w którym badane próbki poddaje się działaniu siły odśrodkowej * poszczególne organelle różnią się masą i gęstością, więc stosuje się wirowanie różnicowe , tzn. ze wzrastającą szybkością (do 100tys obrotów/min) i w określonym czasie
- najcięższe organelle opadają na dno próbówki, tworząc osad - ponad nimi pozostaje roztwór , który po przelaniu do następnej próbówki nadal poddawany jest wirowaniu
* uzyskane frakcje komórkowe można dalej oczyszczać za pomocą wirowania równowagowego w gradiencie gęstości - osad do wirowania nanosi się (nawarstwia) na powierzchnię odpowiedniego roztworu (np. fikolu o zróżnicowanym stężeniu), rosnącym w kierunku dna próbówki i następnie wiruje
- podczas wirowania w gradiencie gęstości składniki komórki wędrują do rejonów o gęstości, która jest równa ich własnej, tworząc tam pasma zawierające oczyszczone frakcje
* frakcje zbiera się oddzielnie i poddaje dalszym badaniom
3) autoradiografia - pozwala na kontrolowanie przebiegu reakcji po uprzednim oznakowaniu radioizotopami uczestniczących w niej związków
* substancje promieniotwórcze występują w organizmie w ilościach śladowych i jeśli zostaną wprowadzone do organizmu, wbudowuje je on do swoich związków chemicznych
* przemiany RNA - aby śledzić przemiany RNA w komórkach embrionalnych ( zarodkowych ), można inkubować komórki z radioaktywnym prekursorem tego związku, znakowanym np. izotopem wo doru 3 H - po inkubacji materiał poddaje się rutynowej technice histologicznej : sporządza się skrawki, umieszcza na szkiełkach podstawowych, preparaty pokrywa się emulsją fotograficzną zawierającą AgBr i pozostawia w ciemności (nawet na kilka miesięcy)
- w tym czasie promieniowanie emitowane przez izotop promieniotwórczy trafia na AgBr i powoduje pojawienie się w nim metalicznego srebra - po wywołaniu autoradiogramu można np. dokładnie określić lokalizację „promieniotwórczego” RNA w komórce albo rozpoznać określone sekwencje DNA


(…)

… zastosowanie w medycynie klinicznej w analizie białek osocza krwi i badaniach odchyleń od normy tych związków 1) hodowle komórkowe i tkankowe - umożliwiają badanie procesów komórkowych in vitro (poza organizmem)
* zakłada się je umieszczając małe fragmenty ciała, np. skóry, w odpowiedniej pożywce
* po kilkudziesięciu godzinach na obwodzie tego fragmentu pojawiają się wywędrowujące z niego komórki…
… właściwościami w zależności od warunków hodowli
* liczne komórki in vitro starzeją się i obumierają, obserwuje się różne zjawiska towarzyszące temu procesowi, m.in. uszkodzenia DNA, zmiany stężenia RNA, skracanie chromosomów
* wyodrębnia się też białka znamionujące rychłą śmierć komórek
2) hodowle tkankowe prowadzi się również, wykorzystując komórki roślinne różnych organów
* w takich hodowlach uczeni…
… mikromanipulatorów
* ciekawym przykładem są tu mikroiniekcje
- DNA wprowadza się bezpośrednio do jądra zapłodnionej komórki jajowej za pomocą mikropipety szklanej o średnicy 0,1 mikrometra
- zabieg wykonuje się pod mikroskopem
- jest powszechnie stosowany w celu uzyskiwania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie
BIOFIZYCZNE I BIOCHEMICZNE METODY BADANIA KOMÓREK
HODOWLE IN VITRO KOMÓREK I TKANEK
BARWIENIE KOMÓREK…
… fluorescencyjnych
* fluorescencja - właściwość wypromieniowywania przez barwnik fluorescencyjny światła innego koloru niż światło wcześniej zaabsorbowane
* barwnik fluorescencyjny (np. oranż akrydyny) ma zdolność do wyemitowania fluorescencji o długości fali większej niż zaabsorbowana
* dzięki tej technice możliwe jest przyżyciowe barwienie struktur i substancji komórkowych (bez zaburzania życia komórki)
* efekty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz