Metody badań - Strategie badań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2849
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań - Strategie badań - strona 1 Metody badań - Strategie badań - strona 2 Metody badań - Strategie badań - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII - „Psychologia Rozwojowa w zarysie Od niemowlęctwa do dorosłości
– Ann Birch, Tony Malim
1. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej
Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś umieć:
1.
Opisać strategie i metody badawcze wykorzystywane w psychologii rozwojowej.
2.
Omówić zalety i ograniczenia strategii i metod badawczych.
Psychologia rozwojowa bada zmiany psychiczne, jakie zachodzą w człowieku w okresie między jego przyjściem
na świat a późnymi latami życia. Większość badań dotyczy jednakże dzieciństwa i okresu adolescencji. Badania
nad rozwojem w dorosłości pojawiły się dopiero po drugiej wojnie światowej. Nawet dzisiaj stosunkowo
niewielu psychologów zajmuje się rozwojem w dorosłości i jedynie zmiany zachodzące w późnych latach życia
zwróciły uwagę większej liczby badaczy.
W celu naukowego badania ludzkiego zachowania psychologowie rozwojowi wykorzystują szereg rozmaitych
metod i strategii badawczych. Poniżej przedstawiamy krótko te z nich, które są najczęściej używane.
Strategie badań
W badaniach nad zmianami zachodzącymi w jakiejś sferze psychicznego funkcjonowania zależnymi od wieku
stosuje się dwie główne strategie gromadzenia danych o badanych osobach w różnych momentach ich rozwoju:
strategię badań poprzecznych i strategię badań podłużnych (longitudinalnych).
Strategia badań poprzecznych
W strategii tej porównuje się w określonym czasie grupy osób różniące się wiekiem. Na przykład,
psychologowie chcący porównać wartości moralne wyznawane przez młodych dorosłych z wartościami
moralnymi wyznawanymi przez osoby w średnim wieku przeprowadzają obserwacje lub testy w tym samym
(mniej więcej) czasie w grupie młodych dorosłych i w grupie osób w średnim wieku. Następnie wyciągają
wnioski co do wartości moralnych wyznawanych na tych dwóch poziomach wieku.
Zalety
(a)
Strategia szybka i stosunkowo mało kosztowna.
(b)
Badania można łatwo powtórzyć.
(c)
Służy stwierdzaniu różnic między grupami wiekowymi oraz ogólnych tendencji rozwojowych, które
mogą być następnie badane bardziej szczegółowo.
1
Słabości
Ponieważ badane zachowanie obserwowane jest tylko w jednym momencie, badania wykonane przy
(a)
użyciu strategii poprzecznej nie informują o różnicach wewnątrzindywidualnych.
Osoby należące do bardzo odległych grup wiekowych mają odmienne doświadczenia kulturowe i
(b)
społeczne. Zatem uzyskane wyniki mogą odzwierciedlać raczej różnice w tym zakresie niż rzeczywiste różnice
rozwojowe (związane z wiekiem).
Strategia podłużna (longitudinalna)
W badaniach prowadzonych zgodnie ze strategią longitudinalną jedna grupa osób badana jest w ciągu jakiegoś
czasu, zwykle kilku/kilkunastu lat. Obserwacje i testy wykonuje się w różnych interwałach czasowych. I tak,
badania nad wartościami moralnymi w dorosłości można by przeprowadzić z udziałem jednej grupy badanych
testując ich co dziesięć lat pomiędzy 20 a 60 rokiem życia.
Zalety
Badania przeprowadzone za pomocą strategii podłużnej dostarczają danych o rozwoju ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz