Metody badań marketingowych - badania długookresowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań marketingowych - badania długookresowe - strona 1

Fragment notatki:

Metody badań marketingowych.
Badania marketingowe - polegają na gromadzeniu, opracowywaniu i analizie informacji
koniecznych do podjęcia decyzji marketingowych jako decyzji opartych na prymacie (
istnieniu ) rynku
W zależności od okresu czasu , którego mają dotyczyć wyróżnia się :
* badania długookresowe -
mają one na celu określenie perspektyw rozwoju popytu
w dłuższym okresie dla ustalenia polityki produkcji
* badania krótkookresowe -
celem
tych
badań
jest
tworzenie
podstaw
do
podejmowania decyzji bieżących oraz są one niezbędne do korygowania planów
długookresowych
Do metod badań marketingowych można zaliczyć :
* metody pośrednie -
polegają na zbieraniu informacji bez docierania do źródła
pierwotnego
* metody bezpośrednie - polegają
na
zbieraniu
informacji
ze
źródeł
wtórnych
( metoda ankietowa, testowa, obserwacji rynku )
Dodatkowymi metodami badań marketingowych są :
* metody ilościowe -
metoda ta może być stosowana gdy uzyskiwane dane występują
masowo
* metody jakościowe -
stosowana jest najczęściej w badaniach długookresowych i ma
ona za zadanie uzupełnić metody ilościowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz